Baza Wiedzy

Jak postępować w przypadku błędu licencjonowania

Może się zdarzyć, że program CodeTwo Public Folders zlicza więcej licencji dla Wtyczek MS Outlook (klientów), niż faktycznie jest podłączonych do Modułu Centralnego (modułu serwera). Dzieje się tak na przykład po przeinstalowaniu systemu na komputerze z Wtyczką MS Outlook lub po wymianie całego komputera. Pojawia się wówczas błąd licencjonowania:

Błąd licencjonowania.

Rys. 1. Błąd licencjonowania.

Czasami, aby przywrócić zliczanie prawidłowej ilości podłączonych komputerów, konieczne jest zrestartowanie usługi C2PublicFolders:

W wersji 4.7 na komputerze z Modułem Centralnym należy otworzyć Panel Administracyjny, przejść do zakładki Moduł Centralny i kliknąć przycisk Zatrzymaj w polu Stan usługi systemowej. Następnie należy ponownie wcisnąć ten przycisk (Uruchom). Więcej...

W przypadku wcześniejszych wersji programu (4.6 i niższych) należy:

  1. Na komputerze z Modułem Centralnym wejść do Panelu Sterowania, Narzędzia Administracyjne, Usługi i znaleźć usługę C2PublicFolders na liście.
  2. Kliknąć na tę usługę prawym przyciskiem myszy i wybrać Uruchom ponownie, lub Zatrzymaj a następnie Uruchom.