Baza Wiedzy

Jak poprawnie wyedytować stopkę zawierającą adres e-mail i strony WWW pochodzące z pól Active Directory

Gdy stopka zawiera pola Active Directory odnoszące się do adresu e-mail nadawcy i/lub strony WWW zapisanej w jego skrzynce pocztowej, to często będziemy chcieli, aby adresy te były hiperłączami. Niestety hiperłącza przestaną funkcjonować w momencie rozpoczęcia pisania odpowiedzi na maila zawierającego taką stopkę. Rys. 1. przedstawia wiadomość widoczną w podglądzie programu Outlook. Adres e-mail oraz strona WWW są hiperłączami.

135
Rys. 1. Odnośniki są dostępne w oknie podglądu.

Rys. 2. pokazuje widok wiadomości w chwili rozpoczęcia odpisywania na wiadomość lub przesyłania jej dalej. Adres e-mail oraz strona WWW nie są już dostępne.

 

136
Rys. 2. Podczas komponowania odpowiedzi linki są nieaktywne.

Aby linki były aktywne zarówno w podglądzie jak i podczas edycji wiadomości, należy poprawić kod źródłowy stopki.

Jeżeli adres e-mail pochodzi z pola Active Directory to kod HTML wygląda następująco:

Email: [e-mail] 

Powyższy zapis jest niewystarczający do prawidłowej interpretacji linka przez klienty pocztowe. Poprawny kod powinen wyglądać tak:

E-mail:<a href="mailto:[e-mail]"> [e-mail] </a>

jeżeli chcemy aby wyraz sygnalizujący oraz adres e-mail były pogrubione, do zapisu dodajemy znaczniki <b>

<b>E-mail:<a href="mailto:[e-mail]"> [e-mail]</a></b>

Dla strony WWW kod będzie wyglądał następująco:

<b>WWW:<a href="[web page]"> [web page]</a></b>