Baza Wiedzy

Jak odzyskać utracone prawa administratora w Module Centralnym (module serwera) CodeTwo Public Folders

Poniższa instrukcja pomoże administratorom, którym program odmawia przyjęcia dyspozycji związanych z nadawaniem praw użytkownikom CodeTwo Public Folders w konsoli Administracja prawami dostępu (rys.1.).

63
Rys. 1. Konsola Administracji prawami dostępu.

Dzieje się tak, gdy przypadkowo odbierzemy sobie, czyli administratorowi, prawo właściciela folderu. Może to nastąpić również, gdy usunęliśmy prawo właściciela folderu użytkownikowi domyślnemu i jednocześnie nie zadbaliśmy uprzednio aby wpisać użytkownika o nazwie Administrator (lub innej, odpowiadającej tej pod jaką loguje się użytkownik na prawach administratora) nadając mu maksymalne prawa.

 

Aby odzyskać możliwość nadawania praw do folderów należy wykonać następujące czynności na Module Centralnym (module serwera):

  1. Odnaleźć lokalizację folderu Modułu Centralnego i w nim konsolę Administracji prawami dostępu. Standardowo jest to C:\Program Files\CodeTwo\C2PublicFoldersServer a szukany plik to C2PublicFoldersAdministrator.exe.
  2. Uruchomić linię poleceń. W tym celu wybieramy Start, Uruchom. Wpisujemy cmd i zatwierdzamy Enterem.
  3. Uruchomić konsolę administracji prawami dostępu z atrybutem super. Przerzucamy plik C2PublicFoldersAdministrator.exe z folderu C2PublicFoldersServerdo okna linii poleceń metodą "przeciągnij i upuść". Dodajemy spację i atrybut -super (rys.2.) i zatwierdzamy naciskając Enter.

64
Rys. 2. Konsola linii poleceń i z wpisanym poleceniem uruchomienia Administracji prawami dostępu z atrybutem 'super'.

W ten sposób uruchomiliśmy konsolę Administracja prawami dostępu z maksymalnymi uprawnieniami. Teraz możemy dokonać zmian, zatem przywracamy sobie przypadkowo odebrane prawo właściciela folderu lub, jeżeli nie mieliśmy osobnego wpisu dla siebie jako administratora, dokonujemy wpisu nowego użytkownika o nazwie Administrator (lub innej, odpowiadającej tej pod jaką loguje się użytkownik na prawach administratora) nadając maksymalne prawa i zatwierdzając klikając Zastosuj.

Od tego momentu konsola Administracji prawami dostępu może być uruchamiana w dotychczasowy sposób przez Start, Programy, CodeTwo, PublicFolders - Moduł Centralny, Administracja prawami dostępu.