Baza Wiedzy

Jak odzyskać pojedyncze usunięte elementy danych

W wersji 4.7 programu CodeTwo Public Folders wdrożono narzędzie ułatwiające odzyskiwanie usuniętych elementów. Szczegółowa procedura znajduje się w Instrukcji Użytkownika.

W niższych wersjach programu CodeTwo Public Folders - 4.6 i niższych - istnieje funkcjonalność kosza serwerowego. Kopiowane do niego są wszystkie elementy usuwane przez użytkowników we Wtyczkach MS Outlook (modułach klienckich). Dzięki temu w razie przypadkowego skasowania elementu może on zostać zawsze odzyskany przez administratora.

Elementy usuwane przez użytkowników są zapisywane przez Moduł Centralny (moduł serwera) w katalogach Data i DataUsers, znajdujących się w katalogu instalacyjnym Modułu Centralnego, domyślnie jest to katalog: C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo PublicFolders Server\DeletedItems. Katalogi te przypominają swoją strukturą drzewo folderów C2PublicFolders i zawierają odpowiednio dane usunięte z folderów publicznych i dane usunięte z osobistych folderów udostępnianych. Każdy element programu Outlook zapisany jest w pojedynczym pliku z rozszerzeniem MSG. Aby odzyskać pojedynczy lub kilka elementów, można zwyczajnie skopiować metodą Przeciągnij&Upuść odpowiednie pliki MSG z katalogu Data lub DataUsers do foldera w drzewie C2PublicFolders w otwartym programie Outlook. Jeżeli na Module Centralnym nie ma Wtyczki MS Outlook (modułu klienta), należy skopiować plik(i) MSG na komputer z zainstalowaną Wtyczką MS Outlook i na nim wykonać tę operację.

274 Jeśli usunięty został cały folder, należy utworzyć w Outlooku nowy folder tego samego typu a poszczególne elementy skopiować do niego według powyższej procedury.

W programie CodeTwo Public Folders dane mogą zostać przywrócone również z kopii zapasowej, zobacz:
Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych w programie CodeTwo Public Folders