Baza Wiedzy

Jak odzyskać dane programu CodeTwo Public Folders z pliku PST

W przypadku utraty danych przechowywanych w bazie danych Modułu Centralnego (modułu serwera) programu CodeTwo Public Folders (na przykład po awarii komputera), dane można odzyskać również z lokalnej kopii przechowywanej na Wtyczkach MS Outlook (modułach klientów) w postaci plików C2PublicFolders.PST.

Lokalizacja pliku PST w systemie Windows XP: C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Application Data\CodeTwo\C2PublicFoldersClient
Lokalizacja pliku PST w systemie  Windows Vista: C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\CodeTwo\C2PublicFoldersClient
nazwa_użytkownika to nazwa jaką wpisuje się podczas logowania do systemu)

Aby odzyskać danez pliku PST, należy użyć pliku z Wtyczki MS Outlook, który zawiera najbardziej aktualną kopię danych z Modułu Centralnego, zanim dane zostały utracone. Czyli jeśli Moduł Centralny jest już zainstalowany na nowo, i nie udało się odzyskać danych z kopii zapasowej (np. nie było utworzonej kopii zapasowej), to należy zabezpieczyć Wtyczkę MS Outlook przed połączeniem się z nowym Modułem Centralnym, ponieważ wówczas nastąpiłoby nadpisanie pliku PST i w rezultacie dane zgromadzone w nim byłyby również utracone.

Jeśli udało się znaleźć plik PST zawierający dane, należy przede wszystkim skopiować go do bezpiecznej lokalizacji.

Następnie należy otworzyć ten zapisany w nowej lokalizacji plik PST na jakimkolwiek komputerze z Wtyczką MS Outlook: w programie Outlook kliknąć Plik, Otwórz, Plik danych programuOutlook. Utworzone zostanie dodatkowe drzewo, zawierające wszystkie dane z folderów publicznych.
Należy teraz skopiować wszystkie brakujące elementy z tego nowego drzewa do właściwych folderów we właściwym drzewie C2PublicFolders. Dane te będą potraktowane jako nowo utworzone na tym komputerze i zostaną zsynchronizowane z Modułem Centralnym i pozostałymi Wtyczkami MS Outlook.

Po odzyskaniu wszystkich danych można zamknąć dodatkowe drzewo z danymi (klikając na to drzewo prawym przyciskiem myszy i wybierając Zamknij folder…).