Baza Wiedzy

Jak odinstalować program CodeTwo, jeśli nie można odinstalować go z Panelu Sterowania?

Problem:

Nie możesz odinstalować programu produkcji CodeTwo przy użyciu standardowych metod.

Rozwiązanie:

Może być kilka przyczyn tego problemu, wliczając w to problemy z uszkodzeniem plików instalacji czy błędy rejestru systemu Windows. Aby rozwiązać ten problem, proszę użyć dostarczonej przez firmę Microsoft paczki Fix It (artykuł zostanie wyświetlony w języku angielskim). Użytkownicy starszych systemów operacyjnych (wcześniejszych niż Windows 8) mogą skorzystać z poprzedniej wersji tego narzędzia — Windows Installer Clean Up.

Miej na uwadze, że narzędzie Clean Up jest już nieaktualne, a wyżej wymieniona paczka Fix It zalecana przez Microsoft.

Jeżeli chcesz rozwiązać problem za pomocą Windows Installer Clean Up, tutaj znajdziesz instalator do pobrania. Po zainstalowaniu aplikacji, otwórz ją z menu Start. W okienku zostaną wylistowane wszystkie programy zainstalowane na Twoim komputerze. Wybierz program, który chcesz odinstalować i kliknij Remove (Rys. 1.).

Okno programu
Rys. 1. Okno programu Windows Installer Clean Up.


Program zostanie odinstalowany, a Ty będziesz mógł go ponownie zainstalować.

W razie problemów skontaktuj się z Działem Wsparcia Technicznego.