Baza Wiedzy

Jak naprawić plik danych Microsoft Outlook'a używając SCANPST.EXE

Microsoft Outlook przechowuje dane w plikach z rozszerzeniem PST. Czasami pliki te ulegają uszkodzeniu, z kilku różnych powodów. Użytkownik może nie dostrzec różnicy w codziennej pracy z programem Microsoft Outlook, który korzysta z uszkodzonego pliku PST, lecz czasami mogą ujawnić się problemy. Problemy z plikami PST stają się jeszcze częstsze, gdy użytkownicy korzystają z dodatków do programu Outlook, które mogą w większym stopniu nie tolerować błędów w plikach PST. Przykładem może być program do synchronizacji Microsoft Outlook CodeTwo Outlook Sync. Może on podczas podłączania dwóch komputerów zwrócić błąd MAPI.

CodeTwo Outlook Sync synchronizuje dane w domyślnych drzewach programu Microsoft Outlook (Foldery Osobiste w Panelu Nawigacyjnym Outlook'a). Jeżeli aplikacja zwraca błąd MAPI, należy znaleźć lokalizację pliku scanpst.exe na dysku oraz pliku danych Outlook'a z domyślnej skrzynki.

Jak znaleźć plik SCANPST.EXE na komputerze

Domyślna lokalizacja pliku SCANPST.EXE file  to 

  • C:\Program Files\Microsoft Office\OfficeXX\  
    lub
  • C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\OfficeXX\

gdzie OfficeXX to wersja programu Outlook, np:

  • dla MS Outlook 2007 będzie to Office12
  • dla MS Outlook 2010 będzie to Office14
  • dla MS Outlook 2013 będzie to Office15

Jeżeli nie możesz odnaleźć narzędzia na swoim komputerze, skorzystaj z następującego artykułu bazy wiedzy Microsoft aby je pobrać.

Jak odnaleźć lokalizację pliku danych Outlook (pliku PST)

Lokalizację pliku PST można odczytać z Właściwości Folderów Osobistych. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na folder najwyższego poziomu Folderów Osobistych, wybrać Właściwości i na zakładce Ogólne wybrać przycisk Zaawansowane. Lokalizacja pliku PST będzie widoczna w polu Nazwa pliku nowego okna.

jak używać SCANPST.EXE

Po dwukrotnym kliknięciu SCANPST.EXE pojawi się okno:

565
Rys. 1. Okno opcji SCANPST.EXE.

Użyj przycisku Browse, aby wskazać plik PST, który należy naprawić. Pamiętaj, żeby wyjść z programu Outlook oraz innych programów współpracujących z plikiem danych Outlook (np. Outlook Sync - sprawdź czy nie ukrył się w zasobniku systemowym). Następnie kliknij przycisk Start, aby rozpocząć naprawę pliku. Możesz zostać zapytany czy wykonać kopię zapasową pliku PST. Jeżeli nie posiadasz takiej kopii, dobrze jest zgodzić się na wykonanie kopii zapasowej. Uwaga! Czasami do całkowitej naprawy pliku PST potrzebne jest kilkukrotne użycie programu SCANPST.EXE.