Baza Wiedzy

Jak korzystać z funkcji nakładania się kalendarzy

Artykuł opisuje jak przełączyć domyślny widok Outlooka na widok kalendarzy, a następnie jak wykorzystać opcję nakładania się kalendarzy w celu zwiększenia swobody śledzenia wielu zdarzeń jednocześnie.

Pierwszym krokiem jest zmiana widoku domyślnego na widok kalendarzy. Aby to zrobić, należy kliknąć na ikonę kalendarza w lewym dolnym rogu okna Outlooka.

243

Rys. 1. Przełączanie na widok kalendarzy.

Pokaże się lista wszystkich dostępnych kalendarzy. Należy wybrać te, które nas interesują i zaznaczyć je.

Selecting calendars

Rys. 2. Wybór kalendarzy

Po wybraniu kalendarzy, pokażą się one w głównym oknie Outlooka.

Multiple calendar view
Rys. 3. Widok wielu kalendarzy.

Aby połączyć ze sobą kalendarze, należy kliknąć na strzałkę znajdującą sie w prawym górnym rogu każdego z kalendarzy. Spowoduje to nałożenie się danego kalendarza na drugi, znajdujący się po lewej stronie.

 Merging calendars
  Rys. 4. Nakładanie się kalendarzy.

Klikając na pozostałe strzałki możemy ponakładać na siebie dowolną ilość kalendarzy. Aby rozłączyć nałożone na siebie kalendarze, należy jeszcze raz kliknąć na daną strzałkę.

Merged calendars

Rys. 5. Połączone 2 kalendarze

 251
  Rys. 6. Połączone 3 kalendarze