Baza Wiedzy

Jak formatować dane w polach AD in programie CodeTwo Exchange Rules PRO

Jeżeli tworzysz szablon podpisu, który będzie zawierać pola AD, lecz pola AD nie są starannie wypełnione, to edytor wbudowany w program Exchange Rules PRO może poprawnie sformatować pola, aby w podpisie wyglądały poprawnie. Edytor posiada następujące opcje formatowania pól AD:

1. Bez miany

2. Sentence case - Pierwsza litera wielka

3. lowercase - wszystkie litery małe

4. UPPERCASE - wszystkie litery wielkie

5. Capitalize Each Word - każdy wyraz z wielkiej litery

6. tOOGLE cASE - zamiana wielkich liter na małe i małych na wielkie

 590
Rys.1. Właściwości pól pozwalają na zmianę formatu wstawianego dynamicznie tekstu.