Baza Wiedzy

Jak eksportować ustawienia programu CodeTwo Exchange Rules 2007/2010

CodeTwo Exchange Rules 2007/2010 są dystrybuowane z wbudowanym narzędziem do łatwego importu i eksportu ustawień reguł przetwarzania.

Aby wyeksportować ustawienia reguł przetwarzania włącz moduł administracyjny CodeTwo Exchange Rules i kliknij w ikonę Import/Export widoczną z prawej strony na górnej belce menu.

605
Rys. 1. Umiejscowienie opcji Import/Export na górnej belce menu.

W momencie aktywacji narzędzia pojawi się lista dostępnych operacji na liście reguł. Wybierz opcję Export rules aby wyeksportować ustawienia reguł.

 606
Rys. 2. Lista opcji narzędzia Import/Export.

Okno systemu Windows Save as / Zapisz jako poprosi Cię o wybranie lokalizacji oraz nazwy dla eksportowanego pliku ustawień reguł przetwarzania. Kliknij Save / Zapisz.

607
Rys.3. Okno zapisywania pliku reguł przetwarzania.

Po zakończeniu operacji zapisywania pliku system poinformuje Cię o tym fakcie. Naciśnij OK aby kontynuować używanie CodeTwo Exchange Rules.

608
Rys. 4. Okno informujące o powodzeniu operacji zapisu pliku.

Wyeksportowanego pliku ustawień reguł przetwarzania możesz użyć na przykład do:

  • przechowania na osobnym nośniku danych jako kopii zapasowej
  • skopiowania go i zaimportowania na inny serwer CodeTwo Exchange Rules jeśli chcesz używać na nim tych samych reguł przetwarzania
  • przesłania go do pomocy technicznej CodeTwo w przypadku problemów z używaniem CodeTwo Exchange Rules.