Baza Wiedzy

Jak dostosować ustawienia Windows, aby polskie znaki były poprawnie wyświetlane.

Gdy na komputerze zainstalowana jest angielska wersja Windowsa, polskie znaki językowe mogą nie być wyświetlane. Aby naprawić ten błąd należy zastosować poniższa procedurę.

1.Uruchomić panel sterowania Windows (Rys. 1) a w nim opcję Region and Language (Rys. 2)

423
Rys. 1. Menu start Windowsa

431
Rys. 2. Panel sterowania


2.Następnie wybrać zakładkę „Administrative” (Rys. 3) i będąc w niej proszę wcisnąć klawisz „Change system locale” (Rys. 4)

432
Rys. 3. Zakładka Administrative

433
Rys. 4. Change System Locale

3. Z menu „Current system locale” należy wybrać język polski „Polish (Poland)” (Rys. 5).

434

Rys. 5. Menu „Current system locale”

Uwaga! Aby dokonana zmiana zaczęła mieć wpływ na działanie komputera może być wymagane jego ponowne uruchomienie.