Baza Wiedzy

Jak dodać nowe pola Active Directory do edytora HTML CodeTwo Exchange Rules

Standardowo CodeTwo Exchange Rules jest w stanie rozpoznać ograniczoną liczbę pól Active Directory w stopce. Jednak lista rozpoznawalnych pól może być ręcznie powiększona poprzez zapisanie w katalogu instalacyjnym program CodeTwo Exchange Rules pliki SchemaExtension.txt. Plik ten powinień zawierać nazwy dodatkowych pól bedących jednocześnie nazwami LDAP atrybutów obiektu ActiveDirectory odpowiadającemu nadawcy e-maila.

W każdej linii w pliku SchemaExtension.txt należy umieścić nazwę atrybutu, a następnie, po dwukropku, jego typ. Dostępne są następujące typy: string, int, datetime odpowiadające trzem podstawowym formatom danych używanych w AD tj. wartości tekstowej, całkowitej wartość liczbowej oraz dacie i czasie. Oto przykład wpisu w pliku SchemaExtension.txt:

Division:string
logonCount:int

W CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x oraz CodeTwo Exchange Rules 2010 plik SchemaExtension tworzony jest automatycznie podczas instalacji programu (rys.1). W innych wersjach należy stworzyć go ręcznie. Przykładowy plik SchemaExtension dodający pole division można pobrać stąd.


SchemaExtension.txt
Rys. 1. SchemaExtension.txt
 

Aby zmiany dokonane w pliku SchemaExtension.txt zostały uwzględnione, potrzebny jest restart serwera.