CodeTwo Base.title

Jak dodać nowe pola Active Directory do edytora HTML CodeTwo Exchange Rules

Standardowo CodeTwo Exchange Rules jest w stanie rozpoznać ograniczoną liczbę pól Active Directory w stopce. Jednak lista rozpoznawalnych pól może być ręcznie powiększona poprzez zapisanie w katalogu instalacyjnym program CodeTwo Exchange Rules pliki SchemaExtension.txt. Plik ten powinień zawierać nazwy dodatkowych pól bedących jednocześnie nazwami LDAP atrybutów obiektu ActiveDirectory odpowiadającemu nadawcy e-maila.

W każdej linii w pliku SchemaExtension.txt należy umieścić nazwę atrybutu, a następnie, po dwukropku, jego typ. Dostępne są następujące typy: string, int, datetime odpowiadające trzem podstawowym formatom danych używanych w AD tj. wartości tekstowej, całkowitej wartość liczbowej oraz dacie i czasie. Oto przykład wpisu w pliku SchemaExtension.txt:

Division:string
logonCount:int

W CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x oraz CodeTwo Exchange Rules 2010 plik SchemaExtension tworzony jest automatycznie podczas instalacji programu (rys.1). W innych wersjach należy stworzyć go ręcznie. Przykładowy plik SchemaExtension dodający pole division można pobrać stąd.


SchemaExtension.txt
Rys. 1. SchemaExtension.txt
 

Aby zmiany dokonane w pliku SchemaExtension.txt zostały uwzględnione, potrzebny jest restart serwera.

  • Przejdź do stron produktów: CodeTwo Exchange Rules 2007 1.x, 2.x, 3.x CodeTwo Exchange Rules 2010 1.x, 2.x CodeTwo Exchange Rules 3.x
  • Kategorie: How-To
  • Ostatnia modyfikacja: 2013-08-13
  • Data utworzenia: 2009-12-23
  • ID: 125
  • Słowa kluczowe: active, directory, pola, nowa, nowe, dodać, rozwinąć, listę, placeholder, lista, menu, wyciągane, wyciągnąć, pobrać, edytor, schemaextension.txt, schema, extension, pole, pól, dodawanie, dodać, dodanie, rozwinięcie, lista, listy, placeholder, placeholderó
Nasi Klienci: