Baza Wiedzy

Jak cofnąć synchronizację w programie CodeTwo Exchange Sync VIDEO

CodeTwo Exchange Sync pozwala na synchronizację folderów jednokierunkową w trybie jeden folder źródłowy, jeden docelowy oraz wiele folderów źródłowych i jeden docelowy. Jeżeli dane zostały zsynchronizowane pomiędzy folderami nie jest możliwe odwrócenie tego procesu zwyczajnie poprzez usunięcie zadania synchronizacji z głównego panelu programu lub poprzez wykluczenie folderu z puli synchronizującej. W tym wypadku, dane zsynchronizowane z innego folderu pozostaną w folderze docelowym. Artykuł wraz z prezentacją video demonstruje w jaki sposób przywrócić stan sprzed synchronizacji i w szybki sposób usunąć zsynchronizowane dotychczas elementy z folderu docelowego.

Aby wyczyścić folder docelowy z zsynchronizowanych elementów używając CodeTwo Exchange Sync należy skorzystać z filtrów dostępnych w synchronizacjach typu One-Way (jednostronne). Filtry są składnikiem programu, który pozwala na synchronizację tylko tych elementów, które spełniają określone kryteria. Najważniejszą rzeczą jest, aby filtr użyty w celu odwrócenia synchronizacji był na tyle skomplikowany, że żadnej z elementów nie będzie w stanie go spełnić. Ponieważ filtry można dodawać po pierwszym uruchomieniu synchronizacji, dodanie ich powoduje pomniejszenie liczby elementów synchronizowanych przez daną regułę/zadanie i usunięcie ich z foldera docelowego. W tym przykładzie używamy w filtrze pola Billing Information, które ustawiamy na frazę 'non_existing_phrase' (czyli nie istniejąca fraza), tak aby na 100% żaden z elementów nie spełniał tego kryterium

543
Rys. 1. Filtry pozwalają synchronizować tylko wybrane elementy. Poprzez użycie bardzo skomplikowanego filtra możemy zmniejszyć liczbę synchronizowanych elementów do zera

Po zapisaniu zmian w głównym oknie programu, zadanie synchronizujące zawierające skomplikowany filtr wyczyści folder docelowy z elementów, przez co folder powróci do stanu sprzed synchronizacji. Teraz można usunąć zadanie synchronizujące z głownego okna jeżeli nie chcemy go już wykorzystywać albo usunąć jeden z folderów źródłowych, który nie jest już potrzebny

Obejrzyj klip videom, aby dowiedzieć się w jaki sposób cofnąć synchronizację typu one-to-one oraz many-to-one :