Baza Wiedzy

Jak całkowicie usunąć CodeTwo Public Folders z systemu operacyjnego

Jeśli zajdzie potrzeba całkowitej deinstalacji CodeTwo Public Folders, należy wykonać następujące czynności:

 1. Jeśli program zainstalowany jest na Windows XP, należy kliknąć: Start, Panel Sterowania, Dodaj lub usuń programy. Znaleźć na liście program CodeTwo Public Folders Wtyczka MS Outlook (Klient) i/lub Moduł Centralny (Serwer), a następnie kliknąć usuń. Użytkownicy Windows Vista powinni wybrać: Start, Panel Sterowania, Programy i funkcje, znaleźć i odinstalować CodeTwo Public Folders Wtyczka MS Outlook (Klient) i/lub Moduł Centralny (Serwer).
 2. Następnie należy odnaleźć i ręcznie usunąć katalogi instalacyjne programu. W zależności od wersji systemu Windows oraz wersji programu jego foldery mogą znajdować się we wszystkich lub tylko w niektórych z niżej wymienionych:
  C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\CodeTwo
  C:\Users\user_name\AppData\Roaming\CodeTwo
  C:\Program Files\CodeTwo
  C:\ProgramData\CodeTwo
 3. Należy przy tym pamiętać, że user_name to nazwa jaką wpisuje się podczas logowania do systemu. Również, jeżeli w trakcie pierwszej instalacji Public Folders wybrano lub zmodyfikowano ścieżki instalacyjne lub też litera dysku systemowego jest inna niż C: to wyżej wymienione ścieżki mogą się różnić od podanych.
 4. Jeśli pasek narzędzi CodeTwo Public Folders jest dalej widoczny w menu Outlooka, należy usunąć go (Rys. 1) klikając na niego prawym przyciskiem myszy i odznaczając opcje CodeTwo Public Folders.

  239
  Rys. 1. Usuwanie paska narzędzi CodeTwo Public Folders z menu Outlooka
   
 5. Jeśli opcja Public Folders nie usunie się z górnego menu Outlooka, kliknij na nią prawym przyciskiem myszy, wybierz dostosuj, po czym przeciągnij opcję Public Folders nad okno dostosowywania (Rys. 2) i upuść ją w pustym miejscu.

  241
  Rys. 2. Usuwanie opcji Public Folders z górnego menu Outlooka.