Baza Wiedzy

Jak aktualizować i upgradować produkty CodeTwo

Za każdym razem, wykonując aktualizację (poprawka) lub upgrade (instalacja wyższej wersji z nowymi funkcjonalnościami) aplikacji CodeTwo, należy pobrać najnowszą instalkę ze strony produktu. Nie publikujemy osobnego pliku setup dla wersji pełnych - zawsze wersja próbna (demo) służy do zaktualizowania lub upgradowania wersji licencjonowanej programu. Po pobraniu pliku aktualizacja nie następuje automatycznie - należy kliknąć dwukrotnie na plik, aby rozpocząć instalację. Aktualne ustawienia i licencja zostaną zachowane.

warnicon Każdorazowo należy upewnić się na stronie licencjonowanie produktu, czy mamy prawo do instalacji nowej wersji w przypadku upgradu programu. W razie pytań, prosimy o kontakt.