Baza Wiedzy

Instalacja CodeTwo Exchange Rules na stacji roboczej

Wersja CodeTwo Exchange Rules przeznaczona do instalacji na stacji roboczej może znaleźć zastosowanie w firmach, w których zadanie utworzenia i kontroli nad stopkami dodawanymi do wiadomości pocztowych powierza się pracownikom spoza grupy administratorów serwera Exchange, którzy nie mają możliwości logowania się do niego. Zazwyczaj są to pracownicy działu marketingu, których zadaniem jest ciągła aktualizacja treści dodawanych w stopkach w formie banera reklamowego. Wersja CodeTwo Exchange Rules przeznaczona do instalacji na stacji roboczej nie ma fizycznego połączenia z wersją serwerową, dlatego wszystkie ustawienia zdefiniowane 'offline' należy przekazać uprawnionemu administratorowi w celu umieszczenia ich w instalacji serwerowej.

Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję, jak korzystać z wersji dla stacji roboczej CodeTwo Exchange Rules

 1. Pobierz wersję roboczą CodeTwo Exchange Rules dla swojego serwera Exchange:
  1. Exchange Server 2000/2003/SBS - http://www.codetwo.com/downloads/CodeTwoExchangeRulesDesktopSetup30EN.exe
  2. Exchange Server 2007
   - 64 bit: http://www.codetwo.com/downloads//ER2007-2.0.7.0/ExchangeRules2007DesktopSetup20x64EN.exe
   - 32 bit: http://www.codetwo.com/downloads//ER2007-2.0.7.0/ExchangeRules2007DesktopSetup20x86EN.exe
 2. Zainstaluj wersję roboczą CodeTwo Exchange Rules pod tą samą ścieżką jak w instalacji serwerowej, aby zachować zgodność ścieżek konieczną dla późniejszego bezproblemowego kopiowania ustawień do instalacji głównej. Dla przykładu, jeżeli na serwerze program zainstalowano w C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo ExchangeRules 2007, to na stacji roboczej instalujemy dokładnie w tym samym miejscu.

 3. Po zainstalowaniu programu, możemy przejść do konfiguracji ustawień. Zobacz jak to zrobić w wersji 2003 i 2007.

 4. Podczas tworzenia szablonów stopek we wbudowanym edytorze sygnatur, upewnij się, że ścieżki dostępu do szablonów i obrazków wykorzystanych w stopach będą poprawne również w wersji serwerowej.

 5. Po zakończeniu konfiguracji programu, należy przekopiować ustawienia i szablony stopek zachowując zgodność ścieżek dostępu:

  1. W CodeTwo Exchange Rules, ustawienia przechowywane są w pliku settings.dat w katalogu instalacyjnym. Skopiuj ten plik do katalogu głównego instalacji serwerowej.

  2. W CodeTwo Exchange Rules 2007, ustawienia przechowywane są w pliku Exchange Rules.dat w katalogu instalacyjnym. Skopiuj ten plik do katalogu głównego instalacji serwerowej.

  3. Podczas kopiowania szablonów stopek należy pamiętać o zachowaniu jednolitych ścieżek dostępu oraz aby wraz z szablonami skopiować obrazki wykorzystywane w stopkach.

Ponieważ wersja CodeTwo Exchange Rules przeznaczona do instalacji na stacji roboczej nie ma fizycznego połączenia z systemem pocztowym, nie będzie możliwe przetestowanie zmian na wiadomościach pocztowych do czasu przekopiowania ustawień do wersji serwerowej. Aby przetestować utworzone stopki i reguły w wersji roboczej, możesz skorzystać z wbudowanych funkcjonalnościach umożliwiających testowanie i podgląd utworzonych stopek.