Instalacja CodeTwo Exchange Rules na kilku serwerach odpowiedzialnych za przekazywanie poczty

Poniższa instrukcja pomoże administratorom chcącym przenieść instalację CodeTwo Exchange Rules na nowy serwer lub sklonować gotową instalację programu.

Jeżeli w firmie znajduje się więcej niż jeden serwer odpowiedzialny za przekazywania poczty, CodeTwo Exchange Rules musi być zainstalowany na każdym z nich, tak aby stopki i podpisy mogły być dodawane bez względu na to przez który serwer są przekazywane. Patrz instalacja programu w środowisku wielu serwerów. Kiedy ukończymy konfigurację programu i zdefiniujemy wszystkie potrzebne reguły, skomponujemy stopki, chcielibyśmy w szybki sposób przenieść ustawienia na kolejny serwer bez konieczności powtarzania tych wszystkich czynności, mimo że program w użyciu jest nieskomplikowany i przyjazny. W bardzo łatwy sposób można dokonać sklonowania gotowej instalacji CodeTwo Exchange Rules.

Do sklonowania instalacji programu CodeTwo Exchange Rules potrzebujemy pliku zawierającego ustawienia i szablony stopek. Ustawienia programu przechowywane są w pliku settings.dat w folderze instalacyjnym CodeTwo Exchange Rules. Szablony przechowywane są w podkatalogu Templates lub w lokalizacji wskazanej przez użytkownika. Pamiętajmy, że stopki mogą zawierać obrazki i te należy również przenieść. 

  1. Zainstaluj CodeTwo Exchange Rules na kolejnym serwerze.
  2. Znajdź plik settings.dat w pierwotnej instalacji CodeTwo Exchange Rules (standardowo: C:\Program Files\CodeTwo\C2ExchangeRules) is skopiuj to do nowej instalacji.
  3. Skopiuj folder Templates zawierający szablony stopek wraz z folderem Images zawierającym obrazki. Jeżeli twoje obrazki znajdują się gdzie indziej, należy też je przekopiować.
  4. Odczytaj kod rejestracji z nowego serwera i zamów licencję na nowy serwer.

infoicon Możesz napotkać problem polegający na tym, że odnośniki do plików graficznych zachowają pierwotne ścieżki. Aby stopki wyświetlały się wraz z grafiką, należy poprawić odnośniki tak, by program mógł je odnaleźć w nowej lokalizacji. Najlepszym rozwiązaniem jest trzymać pliki graficzne w podkatalogu Images foldera Templates. W ten sposób nie będziesz musiał poprawiać niczego w szablonach stopek HTML, jeżeli tylko instalujesz CodeTwo Exchange Rules w domyślnej lokalizacji.

infoicon Wykonując migrację programu CodeTwo Exchange Rules, będziesz potrzebował nowy kod aktywacji.