Baza Wiedzy

Instalacja CodeTwo Exchange Rules na kilku serwerach odpowiedzialnych za przekazywanie poczty

Poniższa instrukcja pomoże administratorom chcącym przenieść instalację CodeTwo Exchange Rules na nowy serwer lub sklonować gotową instalację programu.

Jeżeli w firmie znajduje się więcej niż jeden serwer odpowiedzialny za przekazywania poczty, CodeTwo Exchange Rules musi być zainstalowany na każdym z nich, tak aby stopki i podpisy mogły być dodawane bez względu na to przez który serwer są przekazywane. Patrz instalacja programu w środowisku wielu serwerów. Kiedy ukończymy konfigurację programu i zdefiniujemy wszystkie potrzebne reguły, skomponujemy stopki, chcielibyśmy w szybki sposób przenieść ustawienia na kolejny serwer bez konieczności powtarzania tych wszystkich czynności, mimo że program w użyciu jest nieskomplikowany i przyjazny. W bardzo łatwy sposób można dokonać sklonowania gotowej instalacji CodeTwo Exchange Rules.

Do sklonowania instalacji programu CodeTwo Exchange Rules potrzebujemy pliku zawierającego ustawienia i szablony stopek. Ustawienia programu przechowywane są w pliku settings.dat w folderze instalacyjnym CodeTwo Exchange Rules. Szablony przechowywane są w podkatalogu Templates lub w lokalizacji wskazanej przez użytkownika. Pamiętajmy, że stopki mogą zawierać obrazki i te należy również przenieść. 

  1. Zainstaluj CodeTwo Exchange Rules na kolejnym serwerze.
  2. Znajdź plik settings.dat w pierwotnej instalacji CodeTwo Exchange Rules (standardowo: C:\Program Files\CodeTwo\C2ExchangeRules) is skopiuj to do nowej instalacji.
  3. Skopiuj folder Templates zawierający szablony stopek wraz z folderem Images zawierającym obrazki. Jeżeli twoje obrazki znajdują się gdzie indziej, należy też je przekopiować.
  4. Odczytaj kod rejestracji z nowego serwera i zamów licencję na nowy serwer.

infoicon Możesz napotkać problem polegający na tym, że odnośniki do plików graficznych zachowają pierwotne ścieżki. Aby stopki wyświetlały się wraz z grafiką, należy poprawić odnośniki tak, by program mógł je odnaleźć w nowej lokalizacji. Najlepszym rozwiązaniem jest trzymać pliki graficzne w podkatalogu Images foldera Templates. W ten sposób nie będziesz musiał poprawiać niczego w szablonach stopek HTML, jeżeli tylko instalujesz CodeTwo Exchange Rules w domyślnej lokalizacji.

infoicon Wykonując migrację programu CodeTwo Exchange Rules, będziesz potrzebował nowy kod aktywacji.