Baza Wiedzy

Instalacja CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010 na kilku serwerach odpowiedzialnych za przekazywanie poczty

Poniższa instrukcja pomoże administratorom chcącym przenieść instalację CodeTwo Exchange Rules 2007 lub  CodeTwo Exchange Rules 2010 na nowy serwer lub sklonować gotową instalację programu.

Jeżeli w firmie znajduje się więcej niż jeden serwer odpowiedzialny za przekazywania poczty, CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010 musi być zainstalowany na każdym z nich, tak aby stopki i podpisy mogły być dodawane bez względu na to przez który serwer są przekazywane. Patrz instalacja programu w środowisku wielu serwerów. Kiedy ukończymy konfigurację programu i zdefiniujemy wszystkie potrzebne reguły, skomponujemy stopki, chcielibyśmy w szybki sposób przenieść ustawienia na kolejny serwer bez konieczności powtarzania tych wszystkich czynności, mimo że program w użyciu jest nieskomplikowany i przyjazny. W bardzo łatwy sposób można dokonać sklonowania gotowej instalacji CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010.

Do sklonowania instalacji programu CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010 potrzebujemy pliku zawierającego ustawienia i szablony stopek. Ustawienia programu przechowywane są w pliku ExchangeRules.dat w folderze instalacyjnym CodeTwo Exchange Rules. Szablony przechowywane są w podkatalogu Templates lub w lokalizacji wskazanej przez użytkownika. Pamiętajmy, że stopki mogą zawierać obrazki i te należy również przenieść. 

  1. Zainstaluj CodeTwo Exchange Rules na kolejnym serwerze.
  2. Znajdź plik ExchangeRules.dat w pierwotnej instalacji CodeTwo Exchange Rules (standardowo: C:\Program Files\CodeTwo\ExchangeRules 2007 lub C:\Program Files\CodeTwo\ExchangeRules 2010) i skopiuj go do nowej instalacji.
  3. Skopiuj folder Templates zawierający szablony stopek wraz z folderem Images zawierającym obrazki. Jeżeli twoje obrazki znajdują się gdzie indziej, należy też je przekopiować.
  4. Dla programu CodeTwo Exchange Rules 2007 1.x odczytaj kod rejestracji z nowego serwera i zamów licencję na nowy serwer.

infoicon Możesz napotkać problem polegający na tym, że odnośniki do plików graficznych zachowają pierwotne ścieżki. Aby stopki wyświetlały się wraz z grafiką, należy poprawić odnośniki tak, by program mógł je odnaleźć w nowej lokalizacji. Najlepszym rozwiązaniem jest trzymać pliki graficzne w podkatalogu Images foldera Templates. W ten sposób nie będziesz musiał poprawiać niczego w szablonach stopek HTML, jeżeli tylko instalujesz CodeTwo Exchange Rules w domyślnej lokalizacji.

infoicon Wykonując migrację programu CodeTwo Exchange Rules 2007 1.x, będziesz potrzebował nowy kod aktywacji.