Baza Wiedzy

Ikona załącznika przy wiadomości bez załączników

Niekiedy użytkownicy programu CodeTwo Exchange Rules spotykają się z problemem wyświetlania ikony załącznika (spinacza) na liście wiadomości przy emailu, w którym nie ma żadnych załączników (Rys. 1.). Jednym z powodów takiego traktowania wiadomości przez program Outlook jest odpowiadanie lub odbieranie jej poprzez OWA (Outlook Web Access).

354
Rys. 1. Przykład wiadomości nie posiadającej załączników a oznaczonej ikoną spinacza w programie Outlook


Jeżeli użytkownik utworzył w programie CodeTwo Exchange Rules podpis zawierający obrazki to są one umieszczane w mailu, jako ukryte załączniki. OWA zmienia właściwości takich załączników i "odkrywa" je, sprawiając, że wiadomości, które otrzymały wymieniony wyżej podpis a następnie zostały otwarte/przetworzone przez Outlook Web Access będą pokazywane w normalnym Outlooku jako posiadające załączniki.

Niestety nie ma aktualnie rozwiązania tego problemu - wynika on z architektury i sposobu działania OWA.