Baza Wiedzy

Jak utworzyć stopkę w edytorze sygnatur ze zmniejszonym obrazkiem prawidłowo wyświetlanym w Outlooku 2007

CodeTwo Exchange Rules, CodeTwo Exchange Rules 2007 i CodeTwo Exchange Rules 2010 posiadają wbudowany edytor sygnatur pomocny przy tworzeniu stopek. W stopce można wstawić obrazek używając pliku o dużych wymiarach i pomniejszyć go komendami HTML. Edytor sygnatur pomniejsza obrazek stosując styl, który nie jest poprawnie odczytywany przez Outlook 2007. W rezultacie wyświetlony zostaje obrazek w pierwotnym rozmiarze (Rys. 1). Problem ten nie ma miejsca w poprzednich wersjach Outlook'a (Rys. 2).

 Obrazek zostaje wyświetlony w rozmiarze wyjściowym w Outlooku 2007
  Rys. 1. Obrazek zostaje wyświetlony w rozmiarze wyjściowym w Outlooku 2007.

Ten sam obrazek wyświetlony jest prawidłowo w Outlook 2003
Rys. 2. Ten sam obrazek wyświetlony jest prawidłowo w Outlook 2003.

 

Aby uniknąć wyświetlania ponadwymiorowych obrazków u odbiorców używających Outlook'a 2007 można:

a) zmniejszyć wymiary obrazka użytego w stopce, lub

b) w edytorze sygnatur, otworzyć okno z kodem źródłowymklikając zakładkę HTML w dolnej części edytora. Następnie znaleźć znacznik obrazka (np.<IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 200px" alt="" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/logo.gif">) i zamiast używać stylów proponowanych przez edytor, należy użyć prostych komend HTML. Na przykład, w miejsce style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 200px" wpisać width="100" heigh="200". Gdy zastosujemy powyższe zasady, znacznik obrazka będzie miał następującą treść <IMG width="100" heigh="200"alt="" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/logo.gif">