Baza Wiedzy

Formatowanie rozmiaru czcionki w stopce poprzez edycję kodu html

Jeśli użytkownik chce ustawić własny rozmiar czcionki, może to zrobić w edytorze poprzez zmianę kodu źródłowego HTML.

Aby uzyskać żądany rozmiar czcionki w stopce:

  1. Edytuj regułę w programie Administracja.
  2. Edytuj stopkę we wbudowanym edytorze sygnatur.
  3. Użyj któregokolwiek z dostępnych rozmiarów czcionki.
  4. Przełącz na widok kodu HTML w edytorze
    1. Jeżeli jesteś użytkownikiem CodeTwo Exchange Rules 2.x lub CodeTwo Exchange Rules 2007 1.x, kliknij przycisk HTML na dole okna.
    2. Jeżeli jesteś użytkownikiem CodeTwo Exchange Rules 3.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x lub CodeTwo Exchange Rules 2010, kliknij przycisk HTML w lewym górnym rogu edytora i wybierz Source.
  5. W wyświetlonym szablonie html znajdź znaczniki otaczające edytowany tekst (np. <P> lub <FONT>) i jeżeli występuje w nim ciąg np. style="font-family:Trebuchet MS; font-size: 12px" wystarczy zmienić wartość przy font-size. Jeżeli w znaczniku brak takiego ciagu - należy go dodać. Jednostki rozmiaru czcionki to: pt - punkty, px - piksele.
  6. Zapisz zmiany.

Przykład znacznika HTML ze zmienionym rozmiarem czcionki (zaznaczone na czerwono):
<p style="font-family:Trebuchet MS; font-size: 21px">