Baza Wiedzy

Stopki dodawane są poprawnie do maili wysłanych z klientów pocztowych, jednak nie dodają się do wiadomości wysłanych z urządzeń mobilnych

Jeśli stopki dodają się prawidłowo do wiadomości HTML wysłanych z klientów pocztowych, ale nie dodają się do maili wysłanych z urządzeń przenośnych, to najprawdopodbniej nie została skonfigorwana stopka w formacie Plain Text. Urządzenia mobilne najczęściej wysyłają wiadomości właśnie w takim formacie i dlatego stopka, która ma zostać do nich dodana, musi również być zapisana w Plain Text. Jeśli stopka HTML jest już skonfigurowana, wystarczy teraz przekonwertować ją do PlainText korzystająć z wbudowanego edytora stopek CodeTwo Exchange Rules.

Oto kroki jakie należy wykonać:

  1. Przejść do edycji reguły w panelu konfiguracyjnym CodeTwo Exchange Rules, otworzyć opcję Disclaimer Templates i kliknąć Edit.
  2. Kiedy otworzy się edytor stopek, należy kliknąć na przycisk Convert i wybrać opcję Convert HTML to Plain Text (rys. 1.)

Convert HTML to Plain Text button
Rys.1. Konwersja formatu HTML do Plain Text

Stopka zostanie automatycznie przekonwertowana do plaintext. Teraz należy zapisać zamiany i zamknąć edytor. Od tej pory do danej reguły przypisane będą dwie stopki - jedna w formacie HTML, druga w formacie Plain Text. W zależność od formatu wysyłanego maila, program dołączy do niego odpowiednią stopkę.