Baza Wiedzy

Failed to create empty document

 Jeżeli podczas uruchamiania edytora stopek w programach Exchange Rules 2003/2007/2010 pojawi się błąd: 'Failed to create empty document',

oznacza to konflikt aktualnie wybranej domyślnie drukarki z biblioteką MFC systemu Windows. Aby rozwiązać ten problem, należy wybrać inną drukarkę jako domyślną (na stałe lub na czas pracy z edytorem).

Jak zmienić domyślną drukarkę