Baza Wiedzy

Edycja źródła HTML szablonu stopki

Zdarza się, że konieczna jest edycja źródła HTML szablonu stopki stworzonego we wbudowanym Edytorze Stopek programu z serii CodeTwo Exchange Rules. Poniżej znajdziesz wskazówki jak uzyskać dostęp do źródła HTML stopki w różnych programach z tej serii.

CodeTwo Exchange Rules 2003 ver. 3.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 ver. 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010 ver. 1.x

W lewym górnym rogu wbudowanego Edytora Stopek kliknij przycisk Html, a następnie kliknij opcję Source Code.

Więcej na temat wbudowanych Edytorów Stopek:

CodeTwo Exchange Rules 2003 ver. 3.x
CodeTwo Exchange Rules 2007 ver. 2.x (wersja ang.)
CodeTwo Exchange Rules 2010 ver. 1.x (wersja ang.)

Źródło HTML w wbudowanym Edytorze Stopek CodeTwo Exchange Rules
Ryc.1. Opcja Source Code we wbudowanym Edytorze Stopek CodeTwo Exchange Rules.

CodeTwo Exchange Rules 2007 ver. 3.x, CodeTwo Exchange Rules 2010 ver. 2.x, CodeTwo Exchange Rules PRO

W segmencie View wstążki HTML wbudowanego Edytora Szablonów/Stopek kliknij przycisk Source.

Więcej na temat wbudowanych Edytorów Szablonów/Stopek:

CodeTwo Signature Template Editor – podręcznik użytkownika (wersja ang.)
CodeTwo Exchange Rules 2007 ver. 3.x (wersja ang.)
CodeTwo Exchange Rules 2010 ver. 2.x (wersja ang.)

Źródło HTML szablonu stopki w programie CodeTwo Exchange Rules
Ryc.2. Przycisk Source we wbudowanym Edytorze Szablonów/Stopek CodeTwo Exchange Rules.