Baza Wiedzy

Dlaczego zaproszenia na spotkanie nie powinny być synchronizowane przez CodeTwo Exchange Sync

Podczas definiowania nowej reguły synchronizującej foldery typu “kalendarz” program automatycznie ustawia dla reguły filtr “Meeting Status equals ‘Not Meeting’”. Dzieje się tak z powodu problemów, jakie mogą wyniknąć podczas synchronizacji elementów kalendarz typu „Zaproszenie na spotkanie”.

Kiedy jeden z użytkowników zaprasza innych na spotkanie, w jego prywatnym kalendarzu tworzony jest nowy element, a do osób zaproszonych wysyłana jest wiadomość email oraz automatycznie tworzone są wpisy w ich prywatnych kalendarzach.  Zaakceptowanie lub odrzucenie zaproszenia przez którąkolwiek z zaproszonych osób, powoduje zaktualizowanie wpisu w kalendarzu u użytkownika, który jest inicjatorem spotkania. Podobnie dzieje się z wpisami w kalendarzach osób zaproszonych, gdy osoba zapraszająca zmodyfikuje wpis w swoim prywatnym kalendarzu i wyśle aktualizację do pozostałych użytkowników.

 

Wyobraźmy sobie następującą sytuację:

 W programie CodeTwo Exchange Sync zdefiniowaliśmy regułę typu „One-to-One” synchronizującą prywatny kalendarz użytkownika Tomek do prywatnego kalendarza użytkownika Adam.

 

Administrator wysyła zaproszenie na spotkanie do Tomka.

 

W rezultacie w kalendarzu Tomka oraz Adama pojawia się zaproszenie na spotkanie od Administratora (w kalendarzu Adama, pomimo, że nie był on zaproszony na to spotkanie pojawia się zsynchronizowany przez CodeTwo Exchange Sync element z prywatnego kalendarza Tomka).  Zarówno Tomek jak i Adam mogą zaakceptować lub odrzucić zaproszenie, co może być groźne w skutkach i prowadzić do wielu nieporozumień.

Problem przy tak zdefiniowanej regule synchronizującej wystąpi również, kiedy użytkownik Adam zaprosi na spotkanie użytkownika Tomka.

Tomek otrzyma zaproszenie i w jego kalendarzu pojawi się nowy wpis, który zostanie zreplikowany przez Exchange Sync do prywatnego kalendarza Adama. W rezultacie kalendarz Adama zawierać będzie dwa wpisy (w tym jeden, który może zaakceptować lub odrzucić).

 

Dodatkowym problemem, który został wykryty przy synchronizacji zaproszeń na spotkanie, to cykliczne duplikowanie się tych elementów, kiedy kalendarz biorący udział w regule synchronizującej Exchange Sync otwierany jest przy pomocy programu Outlook.

Aby zapobiec problemom wynikającym z synchronizacji elementów typu „zaproszenie na spotkanie”, dla zadań typu „One Way”, synchronizujących foldery typu „Kalendarz” CodeTwo Exchange Sync automatycznie dodaje filtr wykluczający synchronizację tych elementów.  Filtr może być usunięty z listy, warto jednak mieć świadomość jakie problemy mogą z tego wyniknąć.

Ponieważ w synchronizacji typu „Two Way” nie ma możliwości odfiltrowania synchronizowanych elementów, „zaproszenia na spotkanie” zostały całkowicie wykluczone dla tego typu synchronizacji.