Baza Wiedzy

Dlaczego CodeTwo Exchange Rules dodaje stopkę plaintext do wewnętrznych wiadomości w formacie HTML wysłanych przez Exchange Server 2000 lub z MS Outlook 2000?

Wszystkie wewnętrzene wiadomości przechodzące przez Exchange Server 2000 są automatycznie konwertowane na format RTF (richtext). Dlatego jeśli użytkownik wysyła wewnętrzną wiadomość w formacie HTML, zostaje ona najpierw przekonwertowana na RTF, a następnie CodeTwo Exchange Rules dodaje do niej stopkę. Wiadomości w formacie RTF zawsze otrzymują stopki plaintext.

Taka sama sytuacja występuje dla wiadomości wysyłanych z Outlooka 2000.