Baza Wiedzy

Definiowanie harmonogramu dla usługi

Jeśli używamy programu CodeTwo Exchange Sync, ale nie mamy dużych ilości danych do synchronizacji lub po prostu nie chcemy aby program ciągle synchronizował dane, możemy ustawić harmonogram dla usługi programu na Serwerze Exchange.

Po poprawnym zainstalowaniu i skonfigurowaniu programu należy uruchomić Task Scheduler na Serwerze Exchange przez kliknięcie na Start i wpisanie w polu wyszukiwania słowa 'task'. Na liście wyszukanych programów pojawi się Task Scheduler. Klikamy na nazwę aby uruchomić program (Rys.1).

Task Scheduler
Rys. 1. Program Task Scheduler na liście wyszukanych programów.

Po uruchomieniu programu musimy stworzyć w nim dwa zadania. W tym celu klikamy na Create Task (Rys.2).

Create Task
Rys. 2. Przycisk Create Task w aplikacji Task Scheduler.

W oknie tworzenia zadania w zakładce General w polu Name podajemy nazwę dla zadania. Pierwsze z nich nazwijmy Sync Start. Zaznaczamy również opcję Run whether user is logged or not (Rys.3).

Opcja konfiguracji zadania
Rys. 3. Tworzenie nowego zadania.

Następnie przechodzimy do zakładki Triggers i klikamy przycisk New. W oknie które się pojawi wybieramy czas, kiedy usługa synchronizująca ma być uruchamiana, np. raz dziennie o godzine 12:00 (Rys.4). Ustawienia te możemy dopasować wedle upodobania. Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK.

Podawanie czasu uruchamiania
Rys. 4. Ustawianie czasu uruchamiania usługi.

W kolejnej zakładce Actions ponownie klikamy przycisk New, wybieramy akcję Start a program i w polu Program/script wpisujemy 'net start C2ExchangeSync' (Rys.5). Całość zatwierdzamy przyciskiem OK, a po pojawieniu się dodatkowego komunikatu klikamy Yes.

Skrypt uruchamiający
Rys. 5. Skrypt uruchamiania usługi.

W pozostałych zakładkach (Conditions i Settings) możemy zdefiniować dodatkowe opcje uruchamiania usługi. Po zatwierdzeniu całości przyciskiem OK i wpisaniu hasła aktualnie zalogowanego użytkownika na liście zadań pojawi się nowe, utworzone przez nas zadanie (Rys.6).

Zadanie na liście
Rys. 6. Nowe zadanie w harmonogramie.

Teraz wystarczy utworzyć drugie zadanie w ten sam sposób, które będzie zatrzymywało usługę synchronizującą po określonym czasie. Zadanie można nazwać np. Sync Stop, czas uruchomienia skryptu i tym samym zatrzymania usługi można ustawić np. na godzinę później, a w polu Program/script (Rys.5) tym razem wpisać 'net stop C2ExchangeSync'.

Po utworzeniu drugiego zadania usługa C2ExchangeSync wedle powyższego przykładu będzie uruchamiana o godzinie 12:00 każdego dnia, a potem zatrzymywana po godzinnej synchronizacji.