Baza Wiedzy

Deaktywacja licencji w programach CodeTwo

Programy firmy CodeTwo są aktywowane kluczem licencji w specjalnej aplikacji o nazwie Licencjonowanie. Wystarczy że użytkownik wprowadzi w niej klucz licencji, a następnie kliknie Aktywuj aby cieszyć się pełną wersją oprogramowania.

Powyższy proces automatycznie generuje specjalny kod sprzętowy, który pozwala serwerowi licencji na zidentyfikowanie aktywowanej maszyny. Składa się on z dwóch części - pierwsza jest tworzona na podstawie sprzętowego identyfikatora dysku twardego maszyny, druga część kodu jest oparta o adres MAC karty sieciowej.

Jeżeli programy CodeTwo deaktywują klucz licencji bez wyraźnej przyczyny, powodem może być:

  • Karta sieciowa oferująca funkcję dynamicznego adresu MAC - funkcję należy wyłączyć lub ustawić statyczny adres MAC w opcjach karty.
  • Program CodeTwo jest zainstalowany w środowisku wirtualnym. Zwykle adres MAC karty sieciowej w maszynie wirtualnej jest dynamiczny i zmienia się przy każdym jej restarcie. Wystarczy w opcjach programu wirtualizacyjnego włączyć statyczny adres MAC karty.
  • Wymieniono dysk twardy - należy skontaktować się z Działem Wsparcia CodeTwo w celu wyczyszczenia statusu aktywacji dla danego klucza licencji.
  • Wymieniono kartę sieciową - j.w. należy skontaktować się z CodeTwo.
  • Karta sieciowa jest uszkodzona i podaje zły adres MAC - należy wymienić kartę.
  • Program został dodatkowo zainstalowany i aktywowany na innym, niewłaściwym komputerze - należy skontaktować się z Działem Wsparcia CodeTwo w celu wyczyszczenia statusu aktywacji dla danego klucza licencji.

Jeżeli problem, pomimo zastosowania się do powyższych punktów, nadal występuje należy skontaktować się z Działem Wsparcia CodeTwo.

.