Baza Wiedzy

CodeTwo Public Folders przez Internet - zdalne łączenie Wtyczek MS Outlook (modułów klienckich)

Obecna wersja CodeTwo Public Folders jest aplikacją dedykowaną pod sieć lokalną. Można jednak łączyć z Modułem Centralnym (serwerem) Wtyczki MS Outlook (moduły klienckie), które znajdują się poza siecią LAN. Istnieje możliwość ustanowienia dwóch rodzajów połączeń; połączenia niezabezpieczonego i połączenia zabezpieczonego. Zacznijmy od opisu pierwszego:

1. Połączenie niezabezpieczone. Ten typ połączenia nie posiada domyślnego szyfrowania danych i dane na Module Centralnym mogą być niezabezpieczone przed wglądem osób trzecich, a zatem decyzja o tym czy dane udostępnione nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń leży w gestii samego użytkownika.

Jeśli użytkownik z komputerem z Wtyczką MS Outlook (np. laptopem) znajdujący się poza siecią lokalną chce połączyć sie z Modułem Centralnym programu CodeTwo Public Folders, musi wykonać następujące kroki.

a. Zainstalować Moduł Centralny CodeTwo Public Folders na serwerze sieci lokalnej.

b. Otworzyć panel sterowania routera i:

- upewnić się czy komputer z Modułem Centralnym w sieci lokalnej ma nadane statyczne IP przez router (IP leasing), a następnie

- sprawdzić czy wszystkie połączenia, które idą ze zdalnych komputerów do zewnętrznego IP routera oraz używają portu TCP skonfigurowanego w CodeTwo PublicFolders, są przekierowywane do wewnętrznego IP komputera z Modułem Centralnym.

c. Na zdalnym komputerze z Wtyczką MS Outlook; Kliknąć Start, Programy, CodeTwo, Public Folders - Wtyczka MS Outlook, Konfiguracja. Wybrać opcję: Korzystaj z własnego Modułu Centralnego a następnie wpisać zewnętrzne IP routera lub jego nazwę, jeśli posiada przypisany dynamiczny DNS na przykład http://www.dyndns.org. Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego portu TCP.

infoicon Można również zainstalować Moduł Centralny bezpośrednio na komputerze z publicznym IP. W tym wypadku zdalny komputer z Wtyczką MS Outlook będzie się łączyć z Modułem Centralnym bezpośrednio, bez potrzeby przekierowywania połączenia przez router.

infoicon Aby ustanowić połączenie, Wtyczka MS Outlook programu CodeTwo Public Folders musi znać adres IP serwera (lub routera w tym przypadku) oraz port TCP - port komunikacji. Zalecane jest użycie tego samego portu TCP (domyślnie 5002) podczas przekierowywania połączeń zdalnych z routera do Modułu Centralnego, gdyż połączenia przychodzące ze zdalnego komputera łączą się przez np. port 5002 a Moduł Centralny wyszukuje połączeń z routera w tym samym porcie. Oczywiście można ustawić inny port TCP niż 5002.

infoiconJak sprawdzic połączenie z Modułem Centralnym używając komendy telnet.

2. Połączenie zabezpieczone przy użyciu VPN (Virtual Private Network - Wirtualna Sieć Prywatna). Domyślny brak szyfrowania może być w tym wypadku zastąpiony przez oprogramowanie VPN, które użytkownik musi nabyć we własnym zakresie (CodeTwo nie jest sprzedawcą oprogramowania VPN).

Należy zastosować taka samą procedurę jak w przypadku punktów a. oraz b. dla wyżej opisanego połączenia niezabezpieczonego. W punkcie c. na komputerze z Wtyczką MS Outlook należy wpisać wewnętrzne IP Modułu Centralnego w sieci lokalnej, a nie publiczne IP routera. Dodatkowo oprogramowanie VPN musi być zainstalowane celem zapewnienia szyfrowania danych.

Niestety nie mamy możliwości podania instrukcji konfiguracji oprogramowania VPN w związku z bardzo dużą ilością rozwiązań dostępnych na rynku. Podobnie jest w przypadku routerów - każdy posiada inny panel sterowania i niemożliwe jest opracowanie wskazówek konfiguracyjnych krok po kroku wraz z obrazkami.