Baza Wiedzy

CodeTwo Exchange Sync i "MAPI profile mode"

Co to jest "MAPI profile mode"?

CodeTwo Exchange Sync może pracować w dwóch trybach: "Exchange mode" oraz "MAPI profile mode". Pierwszy z nich to domyślny tryb pracy programu, wykorzystujący rozszerzone funkcje protokołu MAPI (Messaging Application Protocol Interface) do komunikacji z serwerem Exchange. W niektórych przypadkach rozszerzone funkcje MAPI nie są dostępne. W takiej sytuacji CodeTwo Exchange Sync automatycznie przełącza się w tryb "MAPI profile mode". W trybie tym program nie ma możliwości uzyskania dostępu do skrzynek pocztowych wszystkich użytkowników w organizacji Exchange przy pomocy funkcji MAPI a jedynie poprzez profil MAPI, automatycznie tworzony przez CodeTwo Exchange Sync podczas instalacji. Najczęściej, stworzony przez program profil MAPI ma dostęp jedynie do skrzynki użytkownika, pod którym uruchomiony został CodeTwo Exchange Sync Admin.

W większości przypadków, powodem dla którego program przełącza się w tryb "MAPI profile mode" jest biblioteka MAPI instalowana przez Microsoft Outlook (MSMapi.dll), która nie implementuje wszystkich rozszerzonych funkcji z jakich korzysta CodeTwo Exchange Sync. Outlook korzysta bowiem z uproszczonych bibliotek MAPI, które nie oferują pełnego dostępu do zasobów serwera Exchange. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule "Exchange And Outlook On The Same Machine".

Synchronizacja folderów innych użytkowników w trybie "MAPI profile mode"

Aby synchronizacja folderów w trybie "MAPI profile mode" była możliwa, następujące warunki muszą zostać spełnione:

1. Użytkownik uruchamiający program CodeTwo Exchange Sync Admin oraz użytkownik, pod którym działa usługa synchronizująca muszą posiadać prawa "Full Mailbox Permission" do skrzynek pocztowych tych użytkowników, których foldery mają być synchronizowane przez program CodeTwo Exchange Sync.

 Aby tego dokonać, postępuj według poniższych kroków:

  • Otwórz konsolę "Exchange Management Console"
  • Przejdź do "Recipient Configuration", "Mailbox" i zaznacz skrzynkę użytkownika, którego foldery chcesz synchronizować
  • Z menu kontekstowego wybierz "Manage Full Access Permission..."


1

  • Następnie dodaj do listy "Security Principal" użytkownika, pod którym uruchamiany jest program CodeTwo Exchange Sync Admin oraz użytkownika, pod którym skonfigurowana jest usługa synchronizująca CodeTwo Exchange Sync


2

  • Kliknij "Manage"

2. Skrzynki pocztowe użytkowników, których foldery chcemy synchronizować należy dodać do profilu MAPI "C2ExchangeSyncAdmin".

  • Na komputerze, na którym zainstalowany jest CodeTwo Exchange Sync otwórz "Panel Administratora", "Poczta", "Pokaż profile..."
  • Z listy dostępnych profili wybierz "C2ExchangeSyncAdmin", a następnie otwórz okno "Właściwości"


Dodawanie skrzynki innego użytkownika do profilu MAPI

  • Kliknij przycisk "Pliki danych...", "Ustawienia" i przejdź do zakładki "Zaawansowane"
  • Do listy "Skrzynki pocztowe" dodaj skrzynki pocztowe użytkowników, których foldery chcesz synchronizować


2-1

Jeżeli użytkownik, który uruchamia CodeTwo Exchange Sync Admin ma nadane prawa "Full Mailbox Perrmission" do dodanych w poprzednim kroku skrzynek pocztowych innych użytkowników, to skrzynki te powinny być już widoczne podczas definiowania folderów które mają brać udział w synchronizacji w programie CodeTwo Exchange Sync.