Baza Wiedzy

Brak aktualizacji wiadomości typu Meeting Request, Response oraz Cancellation w folderze Sent Items.

Wiadomości typu Meeting Request, Meeting Response oraz Meeting Cancellation nie są aktualizowane w folderze Sent Items. Dla tego typu elementów, sygnatura dodawana jest tylko i wyłącznie do wiadomości wychodzących z serwera Exchange, a nie zapisywanych w folderze Sent Items. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak możliwości aktualizacji elementów typu Meeting Request, Response i Cancellation które zostały już wysłane.

Exchange Web Service (EWS), który to jest odpowiedzialny za aktualizowanie elementów, nie jest w stanie aktualizować tych elementów. Microsoft określił taką sytuację jako bug serwisu EWS.