Baza Wiedzy

Baza danych w CodeTwo Public Folders

Ten artykuł opisuje sposób przechowywania danych dzielonych pomiędzy komputerami z zainstalowaną Wtyczką MS Outlook (modułem klienta) CodeTwo Public Folders.

Wszystko co znajduje się w drzewie C2PublicFolders można znaleźć na komputerze, na którym zainstalowany jest Moduł Centralny (moduł serwera).  Domyślnie wszystkie elementy z drzewa C2PublicFolders przechowywane są w folderze: C:\Program Files\CodeTwo\C2PublicFoldersServer\Data. Natomiast elementy udostępniane bezpośrednio z folderów osobistych Outlooka można znaleźć w folderze: C:\Program Files\CodeTwo\C2PublicFoldersServer\DataUsers. Każdy element zapisywany jest jako plik *.MSG w folderze odpowiadającym drzewie folderów publicznych w Outlooku. Każdy z folderów znajdujących się w w/w lokalizacji zawiera dwa domyślne pliki (folder.dat i store.dat), które tworzone są automatycznie i zawierają informacje dotyczące struktury i ustawień danego folderu.

Co więcej, lokalna kopia struktury C2PublicFolders przechowywana jest również w pliku *.PST na każdym z komputerów wyposażonych we Wtyczkę MS Outlook.
W Windows XP C2PublicFolders.PST znajduje się w folderze: C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Application Data\CodeTwo\C2PublicFoldersClient. W Windows Vista plik ten można odnaleźć tutaj: C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\CodeTwo\C2PublicFoldersClient.

Ten sposób dzielenia elementów pozwala również na pracę w trybie offline. Wszystkie zmiany wprowadzone w folderach udostępnianych podczas pracy poza siecią lokalną zapisywane są na lokalnych plikach PST, a następnie automatycznie synchronizowane z pozostałymi komputerami, kiedy użytkownik ponownie połączy się z siecią. Ponadto ryzyko utraty danych w wyniku uszkodzenia komputera z Modułem Centralnym jest niższe, gdyż w takim wypadku dane można odzyskać z lokalnych kopii PST z jednego z komputerów z Wtyczką MS Outlook.

Procedura przywracania danych CodeTwo Public Folders.
Jak odzyskać pojedyncze usunięte elementy danych.