Baza Wiedzy

3 kroki do poprawnego kodowania wiadomości

Czasami zdarza się, że znaki narodowe w stopkach (np. ł, ą, ü, ä, itp.) nie są wyświetlane poprawnie. W stopce pokazywane są one wtedy jako "?". Ma to związek z kodowaniem znaków, które można ustawić zarówno na serwerze Exchange, jak również w programie MS Outlook. Dodatkową przyczyną niepoprawnego wyświetlania znaków może być zapisanie pliku stopki z wykorzystaniem innego kodowania niż wymagają tego znaki narodowe. 

Polskie czy też niemieckie znaki wymagają kodowania środkowoeuropejskiego, czyli protokołu UTF-8. Jeśli więc kodowanie jest ustawione np. na ASCII, będzie to skutkowało niepoprawnym wyświetlaniem znaków narodowych w stopce. Kodowanie musi być poprawnie ustawione we wszystkich w/w miejscach.

Trzema rzeczami, które należy sprawdzić w przypadku wyświetlania "?" w stopce są: 

1.Poprawność ustawienia kodowania wiadomości w programie MS Outlook.

2.Poprawność ustawienia globalnego kodowania na serwerze Exchange.

3. Poprawność zapisu pliku stopki na dysku twardym. W tym celu należy wejść do folderu instalacyjnego programu do folderu Templates (dla wersji CodeTwo Exchange Rules 2007 i 2010) lub do C:\ProgramData\CodeTwo Exchange Rules Pro\Rules (dla wersji PRO) i tam otworzyć dany plik stopki w Notatniku systemu Windows. Następnie kliknąć w menu Notatnika na Plik, Zapisz jako i wybrać odpowiednie kodowanie (Rys. 1.).

Wybór kodowania dla pliku stopki
Rys. 1. Wybór kodowania dla pliku stopki.


W przypadku gdy żadna z wymienionych czynności nie przyniesie efektu, można 'obejść' problem kodowania za pomocją akcji Force email format w programie CodeTwo Exchange Rules PRO. Jako że problemy z kodowaniem występują najczęściej w wiadomościach Plain text, to za pomocą tej akcji można wymusić format wiadomości email zmieniając ją zawsze na format HTML. Gdy użytkownik wyśle wiadomość w formacie Plain text, to program przekonwertuje ją automatycznie na format HTML co sprawi, że znaki w stopce będą poprawnie wyświetlane.