CodeTwo Exchange Rules 2003

CodeTwo Exchange Rules 2003

Stopki, podpisy i branding dla Exchange Server 2000/2003

Zaawansowane opcje przetwarzania

CodeTwo Exchange Rules 2003 posiada zaawansowane opcje przetwarzania i wstawiania stopek, co czyni go programem odpowiednim dla każdej organizacji i pozwala stosować go w wielu scenariuszach. Dzięki tym możliwościom CodeTwo Exchange Rules 2003 pozwala rozwiązać typowe problemy związane z zarządzaniem stopkami dla wiadomości pocztowych:

 • exchange rules 2003 - advanced options 1

  W którym miejscu w wiadomości powinna być wstawiona stopka?

  Przy prowadzeniu konwersacji, gdzie użytkownicy wielokrotnie odpowiadają na swoje emaile, najczęstszym wymaganiem jest, aby stopka została automatycznie dodana bezpośrednio pod ostatnią odpowiedzą, a nie na samym końcu całego emaila (konwersacji). CodeTwo Exchange Rules 2003 świetnie sprawdza się w tej sytuacji pozwalając wybrać podczas definiowania stopki, w którym dokładnie miejscu powinna być wstawiona w wiadomości pocztowej. Więcej...

 • Czy stopka powinna być wstawiona, jeśli już istnieje?

  Jeśli pracownik naszej firmy prowadzi konwersację, w ramach której wielokrotnie odpisuje na wiadomość pocztową drugiej osoby, to często istnieje potrzeba, aby stopka, zwłaszcza jeśli jest to ogólna stopka z informacjami o firmie lub nota prawna, nie była dodawana wielokrotnie do wiadomości pocztowej zawierającej całą historię konwersacji. Również w tym wypadku CodeTwo Exchange Rules 2003 daje pełne możliwości zdefiniowania, czy dana stopka powinna być wielokrotnie dodawana do wiadomości, czy tylko raz. Więcej..

 • exchange rules 2003 - advanced options 2 - th

  Wsparcie dla wszystkich kodowań międzynarodowych.

  Program CodeTwo Exchange Rules 2003 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach międzynarodowych. W związku z tym potrafi obsługiwać wiadomości pocztowe i stopki zapisane w każdym narodowym kodowaniu. Co więcej pozwala nawet tworzyć stopki, które jednocześnie zawierają litery i znaki pochodzące z wielu języków (kodowań). Tak więc można utworzyć stopkę, która zawiera teksty zarówno w języku angielskim, jak i hiszpańskim, rosyjskim, greckim, czy nawet japońskim. Więcej..

 • exchange rules 2003 - advanced options 3

  Wyłączenie stopek dla wybranych wiadomości.

  CodeTwo Exchange Rules 2003 pozwala administratorowi wybrać frazy tekstowe, które spowodują, że stopka nie zostanie dodana do wiadomości pocztowej, jeśli dana fraza pojawi się w tytule lub treści wiadomości. To rozwiązanie umożliwia do pewnego stopnia sterowanie stopkami przez osoby wysyłające wiadomości. Więcej..

 • exchange rules 2003 screenshot 8

  Inteligentne wstawianie zmiennych z Active Directory.

  Program zachowuje się w inteligentny sposób, gdy okazuje się, że zmienna, która powinna zostać wstawiona do stopki jest dla danego nadawcy pusta. Sytuacja taka pojawia się np. gdy określona osoba nie ma numeru telefonu, a stopka tej osoby zawiera tekst „Telefon: [numer telefonu]”. W takim wypadku program potrafi usunąć słowo „Telefon” lub jakąkolwiek inną wskazaną frazę z treści stopki. Więcej...

 • exchange rules 2003 - advanced options 5

  Dodawanie wielu stopek do każdej wiadomości.

  CodeTwo Exchange Rules 2003 dzięki zastosowaniu idei reguł pozwala, jeśli jest to potrzebne, dodawać wiele stopek do każdej z wiadomości. Reguły można ustawić również w taki sposób, aby na przykład przy wysyłaniu nowej wiadomości, dodawana była stopka szczegółowa z danymi osobistymi i notą prawną firmy, natomiast przy odpowiadaniu na wiadomość, w której stopki te już są zawarte, tylko stopka osobista z podstawowymi danymi osobowymi. Więcej...

Dowiedz się więcej o zaawansowanych opcjach programu:

Nasi Klienci: