CodeTwo Exchange Rules

Automatyczne podpisy i noty prawne w wiadomościach email wysyłanych przez Exchange 2019, 2016 oraz 2013

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Pudła ER Family


Data publikacji: 27.02.2014
Wersje: 1.4.5 (Exchange Rules 2013); 2.4.5 (Exchange Rules 2010); 3.4.5 (Exchange Rules 2007);


Wspierane platformy

Exchange Server 2007 (64-bit) + SP1/SP2/SP3
Exchange 2007 Hub Transport role
Windows Server 2003/2008 or SBS 2008
lub
Exchange Server 2010 (64-bit) + SP1/SP2
Exchange 2010 Hub Transport role
Windows Server 2008
lub
Exchange Server 2013
Windows Server 2008/2012

Wsparcia dla platform 32- i 64-bitowych.

* Jeśli korzystasz z Exchange 2013 SP1, zapoznaj się z tym artykułem w Bazie Wiedzy przed instalacją programu.


Instrukcja obsługi


 

Warning icon  Ta strona zawiera linki do starszych, nieoficjalnych wersji CodeTwo Exchange Rules. Aktualna wersja dostępna jest na tej stronie. Poniższe wersje powinny być instalowane tylko za rekomendacją Wsparcia Technicznego CodeTwo.

 

Pobierz Exchange Rules 2007 3.4.5 

Pobierz Exchange Rules 2010 2.4.5

Pobierz Exchange Rules 2013 1.4.5

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać starszą wersję CodeTwo Exchange Rules 2013.

Na Twoją prośbę nasz dział Wsparcia Technicznego dostarczy Ci odpowiedni plik instalacyjny.

 

Jeśli korzystasz z Exchange 2013 SP1, zapoznaj się z tym artykułem w Bazie Wiedzy przed instalacją programu.

W trakcie instalacji usługa transportowa Microsoft Exchange jest restartowana!

Ten program powinien być zainstalowany na komputerze z Exchange Server 2007/2010 Hub Transport role lub z Exchange Server 2013 Mailbox role, które są odpowiedzialne za wysyłanie wiadomości w organizacji.

Ta wersja programu wspiera wersje serwera Exchange 2007, 2010 i 2013. Aplikacja nie jest kompatybilna z wersją Exchange 2000/2003.

Wersje desktopowe i zdalne zarządzanie

Dodatkowo, możesz pobrać wersje desktopowe CodeTwo Exchange Rules, które pozwolą na zdalne zarządzanie serwerową instalacją programu.

Aktualizacja do wyższej wersji (upgrade)

Aktualizacje z CodeTwo Exchange Rules 2007 3.4.5, CodeTwo Exchange Rules 2.4.5 oraz CodeTwo Exchange Rules 1.4.5 do aktualnych wersji są płatne. Aby przeprowadzić aktualizację do obecnych wersji należy pobrać program instalacyjny i uruchomić go. Uwaga! Ustawienia z poprzednio zainstalowanej wersji programu nie zostaną zachowane. Aby je odtworzyć w nowej wersji programu należy użyć wbudowanego narzędzia importu ustawień.