Bezpośrednia migracja z Exchange 2003 do Exchange 2019 z programem CodeTwo Exchange Migration

Migrate Exchange 2003 straight to Exchange 2019

Exchange Migration certificates

„I love a tool that is advertised as being able to perform a task, and it does just that. It just works.”

– J. Peter Bruzzese
(Microsoft MVP, Office Servers and Services)

Migracja Exchange 2003 do 2019 może być problematyczna. Te dwie wersje serwerów Exchange nie mogą współistnieć w jednym lesie Active Directory, więc jedyną opcją jest przeprowadzenie migracji skrzynek pocztowych między lasami dwóch różnych serwerów. Jednakże, nie da się tego zrobić za pomocą natywnego narzędzia migracji serwera Exchange.

CodeTwo Exchange Migration rozwiązuje ten problem. Program pozwala na bezpośrednią migrację z serwera Exchange 2003 do 2019, redukując ilość potrzebnego czasu, zasobów i liczbę wstępnych zadań konfiguracyjnych potrzebnych do jej wykonania. Co więcej, program pozwala na migrację skrzynek pocztowych także z nowszych wersji Exchange (2007, 2010 itd.) bezpośrednio do Exchange 2019, 2016 i 2013. Nie musisz już więcej martwić się koniecznością przeprowadzania migracji dwuetapowej czy nawet trzyetapowej. Dzięki CodeTwo Exchange Migration nie ma już konieczności instalacji pośrednich wersji serwera Exchange tylko w celu przejścia ze starszej wersji Exchange do Exchange 2019.

Najważniejsze funkcjonalności programu:


Success story

Przeczytaj jak specjaliści eResources LCC pomyślnie zmigrowali skrzynki z serwera Exchange 2003 do Exchange 2013.

Firma poszukiwała rozwiązania, które pozwoliłoby na bezpośrednią migrację do Exchange 2013. CodeTwo Exchange Migration pomógł im szybko wykonać to zadanie.

Dowiedz się więcej…


Jak to działa?

CodeTwo Exchange Migration jest przyjaznym w obsłudze narzędziem do migracji, które działa na jednym z komputerów w źródłowej domenie Active Directory. Na żadnym etapie migracji nasz program nie wymaga podawania stronom trzecim danych logowania ani innych informacji koniecznych do uwierzytelniania. CodeTwo Exchange Migration pracuje bezpośrednio na Twoim komputerze i to Ty go kontrolujesz.

The main window of the Jobs tab

CodeTwo Exchange Migration jest łatwy w konfiguracji. Instalacja wymaga minimalnego wysiłku, a wbudowane kreatory połączeń pomagają prawidłowo nawiązać połączenie zarówno z domeną źródłową jak i docelową w serwerze Exchange. Dodatkowo kreatory te sprawdzają, czy środowisko jest już gotowe do rozpoczęcia migracji, tworząc wirtualną listę kontrolną. Jeśli okaże się to konieczne, nasz program sam przypisze niezbędne uprawnienia do konta wykorzystywanego do migracji..

Establishing the server connection

Kiedy połączenie z serwerem źródłowym i docelowym zostało skonfigurowane poprawnie, można przejść do tworzenia pierwszego zadania migrującego. W zadaniu migrującym mamy możliwość wybrania poszczególnych skrzynek pocztowych czy też określenia typu folderów, które mają być migrowane lub wykluczone z procesu migracji. Można także przygotować harmonogram, zgodnie z którym zadanie migrujące będzie automatycznie uruchamiane i zatrzymywane w określonym czasie. 

Migration job sections s

Przed rozpoczęciem migracji należy dopasować skrzynki pocztowych z serwera źródłowego z tymi znajdującymi się na serwerze docelowym. Możesz zrobić to ręcznie albo za pomocą opcji Automatch. Jeśli wybierzesz tę drugą metodę, program automatycznie dopasuje skrzynki pocztowe według domyślnego wzoru lub wzoru określonego przez użytkownika.

Automatch your mailboxes

Jeśli któraś ze skrzynek pocztowych nie istnieje na serwerze docelowym, CodeTwo Exchange Migration może ją utworzyć automatycznie na podstawie danych z serwera źródłowego. Wzór, według którego tworzone są nowe skrzynki, może być w znacznej mierze modyfikowany.

Create target mailboxes

Jak tylko skrzynki pocztowe Exchange 2003 zostaną dopasowane do swoich odpowiedników w Exchange 2019, możesz rozpocząć proces migracji. Jeśli uruchomiona została funkcja Scheduler, migracja rozpocznie się on automatycznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Program wyświetla postęp każdego zadanie migrującego i generuje szczegółowe pliki dziennika, kiedy tylko pierwsza skrzynka pocztowa zostanie skopiowana. Istnieje także możliwość wygenerowania szczegółowego raportu z migracji i przesłania go na wskazany adres email.

Schedule the migration process

CodeTwo Exchange Migration nie usuwa żadnych elementów skrzynek pocztowych ze źródłowej domeny Exchange 2003. Program wykonuje dokładną kopię każdej skrzynki w lokalizacji docelowej. Oznacza to, że użytkownicy mogą korzystać ze swoich skrzynek pocztowych także w czasie trwania migracji.