CodeTwo Exchange Sync

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizuj foldery Exchange | Publiczne Foldery na urządzeniach mobilnych

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizacja Two-Way

CodeTwo Exchange Sync potrafi synchronizować dane pomiędzy folderami serwera Exchange na wiele sposobów. Ogólnie można podzielić je na dwa typy synchronizacji:

Exchange sync two way synchronizationPoniżej dowiesz się więcej na temat synchronizacji Two-Way, aby dowiedzieć się więcej na temat synchronizacji One-Way, przejdź na tę stronę. 

Synchronizacja w obie strony (Two-Way) polega na wzajemnej synchronizacji danych w grupie folderów (dwa lub więcej), jest to tzw. „Folder Ring”. W momencie wprowadzenia zmiany w elemencie znajdującym się w jednym z folderów jest ona natychmiast propagowana do wszystkich pozostałych folderów znajdujących się w tej grupie. 

Dla przykładu, jeśli zdefiniujemy grupę trzech folderów z kontaktami, które mają być synchronizowane przy pomocy synchronizacji w obie strony, to utworzenie nowego kontaktu w jednym z folderów, powoduje utworzenie takiego samego kontaktu w dwóch pozostałych folderach. Jeśli kontaktowi w którymś z folderów zostanie zmieniony numer telefonu, to automatycznie zostanie on zmieniony również w odpowiednich kontaktach w pozostałych folderach. 

Synchronizacja obustronna jest przydatna na przykład w przypadku, gdy w firmie jest grupa pracowników, która powinna w swoich folderach kontaktów mieć zawsze te same dane. Może to być grupa sprzedawców, która zdobywa nowe kontakty lub uaktualnia istniejące i zmiany powinny być pomiędzy nimi automatycznie synchronizowane.