3. Synchronizacja Two-Way, czyli replikacja danych w dwie strony

Synchronizacja typu Two-Way, to synchronizacja przebiegająca w grupie folderów. Zmiana danych w jednym z folderów powoduje automatycznie analogiczną zmianę w pozostałych folderach w wyznaczonej grupie. W tym przypadku wszystkie dane w wybranych folderach pozostają zawsze takie same.Ten typ synchronizacji może być wykorzystany w podobny sposób, jak opisaliśmy w poprzednim punkcie: dane synchronizowane są pomiędzy globalną bazą firmowych kontaktów – publicznym folderem – a prywatnymi folderami w skrzynkach użytkowników. Jednak teraz synchronizacja przebiega również w drugą stronę, zmiany wprowadzane przez użytkowników w prywatnych folderach (lub na urządzeniach przenośnych PDA, SmartPhone, BlackBerry) są replikowane przez program do wspólnej bazy danych - foldera publicznego.

Logo Microsoft Certified Partner oznacza, że firma CodeTwo reprezentuje znaczący poziom wiedzy w zakresie dostarczania rzetelnych rozwiązań opartych na technologiach Microsoft. Nasza firma otrzymała od Microsoft kompetencję ISV/Software Solutions przeznaczoną dla partnerów produkujących oprogramowanie będące jednym z najlepszych w swojej dziedzinie i należące do najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku.