CodeTwo Exchange Sync

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizuj foldery Exchange | Publiczne Foldery na urządzeniach mobilnych

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizacja w czasie rzeczywistym

Synchronizacja danych pomiędzy folderami serwera Exchange odbywa się w programie CodeTwo Exchange Sync w czasie rzeczywistym – jest to tak zwana „real-time synchronisation”. Oznacza to, że każda zmiana wprowadzona w elemencie znajdującym się w jednym folderze jest natychmiast w ułamku sekundy synchronizowana (propagowana) do pozostałych wyznaczonych folderów.

Cała synchronizacja odbywa się w tle, jest więc procesem niewidocznym dla użytkowników.

exchange sync real time synchonization2

Istnieją dwa podstawowe modele synchronizacji pomiędzy folderami serwera Microsoft Exchange. Może to być synchronizacja wykonywana co określony interwał czasu lub, stosowana właśnie przez nas, synchronizacja w czasie rzeczywistym.

Istnieje również kilka sposobów dostępu do danych serwera Exchange wykorzystywanych przez aplikacje. Jest to dostęp przez biblioteki: CDO, API programu Outlook, WebDAV, EWS, Extended MAPI. My w swoich programach wykorzystujemy zawsze biblioteki Extended MAPI, jako biblioteki najniższego poziomu pozwalającego uzyskać największą wydajność oraz najbardziej rozbudowaną funkcjonalność.

Nasi Klienci: