CodeTwo Exchange Sync

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizuj foldery Exchange | Publiczne Foldery na urządzeniach mobilnych

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizacja w czasie rzeczywistym

Synchronizacja danych pomiędzy folderami serwera Exchange odbywa się w programie CodeTwo Exchange Sync w czasie rzeczywistym – jest to tak zwana „real-time synchronisation”. Oznacza to, że każda zmiana wprowadzona w elemencie znajdującym się w jednym folderze jest natychmiast w ułamku sekundy synchronizowana (propagowana) do pozostałych wyznaczonych folderów.

Cała synchronizacja odbywa się w tle, jest więc procesem niewidocznym dla użytkowników.

Synchronizacja w czasie rzeczywistym

Istnieją dwa podstawowe modele synchronizacji pomiędzy folderami serwera Microsoft Exchange. Może to być synchronizacja wykonywana co określony interwał czasu lub, stosowana właśnie przez nas, synchronizacja w czasie rzeczywistym.

Istnieje również kilka sposobów dostępu do danych serwera Exchange wykorzystywanych przez aplikacje. Jest to dostęp przez biblioteki: CDO, API programu Outlook, WebDAV, EWS, Extended MAPI. My w swoich programach wykorzystujemy zawsze biblioteki Extended MAPI, jako biblioteki najniższego poziomu pozwalającego uzyskać największą wydajność oraz najbardziej rozbudowaną funkcjonalność.

Nasi Klienci: