CodeTwo Exchange Sync

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizuj foldery Exchange | Publiczne Foldery na urządzeniach mobilnych

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami przenośnymi (PDA, BlackBerry, Windows Mobile) i publicznymi folderami serwera Exchange

Program CodeTwo Exchange Sync umożliwia synchronizację danych pomiędzy urządzeniami przenośnymi a folderami publicznymi serwera Microsoft Exchange.

W firmie pracuje kilkudziesięciu sprzedawców, którzy muszą mieć dostęp do aktualnych danych kontaktowych klientów. Wspólna baza klientów przechowywana jest w folderze kontaktów w publicznym folderze serwera Exchange. Sprzedawcy zazwyczaj pracują w terenie poza firmą, gdzie korzystają z urządzeń mobilnych jak PDA czy BlackBerry. Problem polega na tym, że nie mogą oni synchronizować kontaktów na urządzeniach mobilnych z publicznym folderem kontaktów serwera Exchange, ponieważ nie ma takiej technicznej możliwości.

Dzięki programowi CodeTwo Exchange Sync istnieje proste rozwiązanie. Wystarczy stworzyć zadanie synchronizacji typu One-Way z publicznego foldera kontaktów do wielu folderów kontaktów znajdujących się w prywatnych skrzynkach Exchange sprzedawców. W ten sposób będą oni posiadali zawsze aktualne dane klientów w swoich skrzynkach i będą mogli bez problemu synchronizować te dane z urządzeniami przenośnymi (PDA, BlackBerry). W rezultacie dane z publicznego foldera kontaktów znajdą się na ich urządzeniach przenośnych i będą z nich mogli korzystać nawet w czasie pracy poza firmą.

 Codetwo Exchange Sync synchronizuje foldery publiczne do urządzeń mobilnych

W momencie, gdy uprawniona osoba wprowadzi zmiany w firmowej bazie kontaktów w publicznym folderze, zmiany te zostaną automatycznie zsynchronizowane przez program CodeTwo Exchange Sync z prywatnymi folderami kontaktów wybranych pracowników. Jeśli część pracowników znajduje się poza firmą, zmienione dane zostanę zaktualizowane na ich urządzeniach przenośnych przez OMA

Wykorzystując filtry programu CodeTwo Exchange Sync można wprowadzić dodatkowe warunki. Np. synchronizowane mogą być tylko te kontakty, które mają nadaną określoną kategorię. 

Oprócz wspólnych kontaktów firmowych, pracownik w swoim folderze kontaktów może posiadać również inne kontakty prywatne. Ponieważ synchronizacja odbywa się tylko w jedną stronę, z foldera publicznego do foldera prywatnego, nie zostaną one zreplikowane i nie będą widoczne dla pozostałych pracowników.