CodeTwo Exchange Sync

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizuj foldery Exchange | Publiczne Foldery na urządzeniach mobilnych

CodeTwo Exchange Sync

Replikacja i aktualizacja wspólnej bazy firmowych kontaktów (synchronizacja w dwie strony) 

Program CodeTwo Exchange Sync umożliwia także synchronizację danych w dwie strony pomiędzy urządzeniami przenośnymi a publicznymi folderami serwera Microsoft Exchange. 

Przykład opisany w Synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami przenośnymi (PDA, BlackBerry, Windows Mobile) i publicznymi folderami serwera Exchange dotyczy synchronizacji danych w jedną stronę – z publicznego foldera kontaktów do prywatnych folderów kontaktów użytkowników. Czasami istnieje jednak potrzeba, aby pracownicy mieli możliwość aktualizacji wspólnej bazy kontaktów znajdującej się w publicznym folderze. 

Exchange Sync Screencast 03 two-way

W takim przypadku należy utworzyć w programie CodeTwo Exchange Sync zadanie synchronizacji danych w dwie strony (Two-Way) pomiędzy folderem publicznym a folderami prywatnymi użytkowników. Dzięki temu zmiany wprowadzone przez jednego z użytkowników w prywatnym folderze lub na urządzeniu przenośnym (PDA, BlackBerry) zostaną automatycznie skopiowane do foldera publicznego oraz do wszystkich innych folderów prywatnych znajdujących się w tej grupie synchronizacji. 

Jak to może wyglądać w praktyce? 

Sprzedawca znajduje się poza firmą i dzięki CodeTwo Exchange Sync i OMA otrzymuje aktualizacje danych wprowadzanych w publicznym folderze. Jednak podczas rozmowy z klientem stwierdza, że w firmowej bazie danych znajdują się nieaktualne dane. Wprowadza więc nowe poprawne dane na swoim urządzeniu PDA. Stąd zostają one wysłane do jego prywatnego foldera kontaktów przez OMA. W momencie, gdy dane zmieniają się w prywatnym folderze zostają rozpropagowane przez CodeTwo Exchange Sync do foldera publicznego oraz wybranych folderów prywatnych innych użytkowników.

W tym scenariuszu (synchronizacja Two-Way) dane we wszystkich folderach wybranych w jednej grupie synchronizacji są zawsze takie same. 

Jeśli w firmie znajduje się wielu sprzedawców i chcemy, aby tylko część z nich miała prawo do modyfikowania elementów w firmowej bazie kontaktów – publicznym folderze, należy stworzyć dwa zadania synchronizacji w programie CodeTwo Exchange Sync. Pierwsze zadanie należy utworzyć jako synchronizację One-Way tak, jak zostało to opisane w sekcji Synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami przenośnymi (PDA, BlackBerry, Windows Mobile) i publicznymi folderami serwera Exchange. Zadanie to przeznaczone jest dla użytkowników, których zmiany wprowadzone w folderze prywatnym lub na urządzeniu przenośnym nie będą synchronizowane do foldera publicznego. Drugie zadanie należy utworzyć jako synchronizację Two-Way tak, jak zostało to opisane w tej sekcji. W tym zadaniu powinny znaleźć się foldery prywatne użytkowników, których zmiany wprowadzone w prywatnym folderze powinny być replikowane do foldera publicznego, czyli firmowej bazy kontaktów.