CodeTwo Exchange Sync

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizuj foldery Exchange | Publiczne Foldery na urządzeniach mobilnych

CodeTwo Exchange Sync

Monitorowanie i raportowanie 

Dzięki funkcjonalności filtrówCodeTwo Exchange Sync może zostać w prosty sposób wykorzystany do monitorowania i raportowania. Załóżmy, że menedżer pracuje z kilkoma pracownikami i chce otrzymywać informacje, gdy któreś z zadań zostaje przez nich oznaczone w programie Outlook jako ukończone. 

Wystarczy, że w programie CodeTwo Exchange Sync zdefiniuje synchronizację, która będzie kopiować do wyznaczonego foldera zadań w jego skrzynce Exchange elementy zadań oznaczone jako ukończone w skrzynkach Exchange podległych mu pracowników. Synchronizacja może być zdefiniowana w ten sposób, aby zadania od różnych pracowników były kierowane do różnych folderów lub aby były w odpowiedni sposób oznaczane, np. poprzez dodanie imienia i nazwiska pracownika w tytule zadania. 

ES Synchronization task

CodeTwo Exchange Sync można oczywiście wykorzystać do monitorowania wielu innych typów zdarzeń i elementów, np. przeterminowanych zadań, terminów o określonym czasie trwania, poczty zawierającej określone słowa w tytule czy załączniki itd.