CodeTwo Exchange Sync

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizuj foldery Exchange | Publiczne Foldery na urządzeniach mobilnych

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizacja One-Way

CodeTwo Exchange Sync potrafi synchronizować dane pomiędzy folderami serwera Exchange na wiele sposobów. Ogólnie można podzielić je na dwa typy synchronizacji:

Synchronizacja One Way Exchange syncPoniżej dowiesz się więcej na temat synchronizacji One-Way, aby dowiedzieć się więcej na temat synchronizacji Two-Way, przejdź na tę stronę.

Synchronizacja w jedną stronę (One-Way) może przebiegać w grupie folderów (dwa lub więcej) jednak ma ona zawsze ustalony kierunek. Oznacza to, że zawsze istnieją foldery źródłowe i docelowe. Zmiany wprowadzone w folderze źródłowym są propagowane (synchronizowane) do folderów docelowych, ale zmiany wprowadzone w folderach docelowych nie są w żaden sposób synchronizowane.

W synchronizacji w jedną stronę możemy wyróżnić następujące typy synchronizacji:

Jeden do jednego

Jeden do wielu

Wiele do jednego

Jeden do jednego

exchange sync one to one

Synchronizujemy ze sobą dokładnie dwa foldery, z czego jeden jest folderem źródłowym a jeden docelowym. Czyli zmiany wprowadzone w folderze źródłowym są odwzorowywane w folderze docelowym, ale zmiany wprowadzone w folderze docelowym nie są odwzorowywane w folderze źródłowym. Więcej...

Jeden do wielu

exchange sync one to manyMamy grupę folderów, w której jeden jest folderem źródłowym a pozostałe są docelowe. Wtedy każda zmiana wprowadzona w jednym folderze źródłowym jest odzwierciedlana we wszystkich folderach docelowych. W tym przypadku dane z foldera źródłowego zostają zwielokrotnione w kilku folderach docelowych.

Ten typ synchronizacji jest przydatny na przykład w przypadku, gdy w firmie istnieje centralna stale aktualizowana baza kontaktów znajdująca się w folderze publicznym i chcemy, aby kontakty te znajdowały się również w prywatnych folderach kontaktów wybranych pracowników. Przy tym rozwiązaniu pracownicy, oprócz kontaktów publicznych, będą mogli posiadać w osobistych folderach kontaktów własne kontakty, ponieważ dane wprowadzane przez nich w folderach osobistych nie będą synchronizowane z folderem publicznym, jak miałoby to miejsce w przypadku synchronizacji w dwie strony. Dzięki temu, że pracownicy będą posiadali w prywatnych folderach kontaktów aktualne dane, będą mogli synchronizować je bez problemu z urządzeniami przenośnymi PDA, BlackBerry. Więcej...

Wiele do jednego

exchange sync many to oneMamy grupę folderów, w której jest wiele folderów źródłowych a tylko jeden docelowy. Wtedy każda zmiana wprowadzona w jednym z folderów źródłowych jest odzwierciedlana w folderze docelowym. W tym przypadku dane z wielu folderów źródłowych zostają zebrane w jednym folderze docelowym.

Ten typ synchronizacji jest przydatny zwłaszcza w przypadku folderów kalendarzy, gdy chcemy utworzyć w jednym kalendarzu zbiorczy widok danych znajdujących się w kilku innych kalendarzach. W ten sposób szybko można na przykład utworzyć publiczny kalendarz zawierający terminy kilku pracowników. Dodatkowo wykorzystując modyfikatory, termin każdego z pracowników może być zaznaczony innym kolorem. A przy wykorzystaniu filtrów możemy zapewnić, aby w publicznym zbiorczym kalendarzu nie pojawiały się terminy pracowników zaznaczone jako prywatne. Więcej...

Nasi Klienci: