CodeTwo Exchange Sync

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizuj foldery Exchange | Publiczne Foldery na urządzeniach mobilnych

CodeTwo Exchange Sync

Filtry

exchange Sync features filtersDzięki wykorzystaniu filtrów program CodeTwo Exchange Sync pozwala administratorowi dokładnie kontrolować, czy pomiędzy określonymi folderami mają być synchronizowane wszystkie elementy, czy tylko wybrane

Filtry określają, jakie właściwości musi mieć element danych, aby był replikowany do wybranego foldera lub folderów. Przykładowo administrator może zdefiniować, aby pomiędzy wybranymi folderami były synchronizowane tylko te elementy kalendarza (terminy), które w tytule zawierają określone słowo, nie są starsze niż 1 tydzień, posiadają kategorię „Business” i dodatkowo nie są terminami prywatnymi użytkowników. 

W programie CodeTwo Exchange Sync istnieje bardzo dużo różnego typu filtrów, a część z nich jest zależna od typu synchronizowanych elementów. Przykładowo elementy typu kontakt będą posiadać filtry w postaci numerów telefonów, których nie będą posiadały elementy innych typów. 

Filtry pozwalają na wykorzystanie programu CodeTwo Exchange Sync w wielu różnych scenariuszach. Można na przykład użyć go do monitorowania skrzynek odbiorczych użytkowników. Jeśli pojawi się w nich wiadomość pocztowa zawierająca w tytule określone słowo lub od określonego nadawcy, może być bez ingerencji użytkownika kopiowana do wybranej skrzynki pocztowej lub publicznego folderu.