CodeTwo Exchange Sync

Synchronizuj foldery Exchange  Synchronizacja folderów serwera Exchange
Publiczne foldery na smartfonachDostęp do folderów publicznych na smartfonach
Synchronizacja w czasie rzeczywistymSynchronizacja w czasie rzeczywistym
Pobierz

pełne wsparcie techniczne
podczas okresu próbnego

Prosta instalacja i konfiguracja

Podobnie, jak we wszystkich innych naszych programach, instalacja i konfiguracja CodeTwo Exchange Sync jest szybka i intuicyjna. W większości przypadków można ją przeprowadzić bez wcześniejszego zapoznawania się z dokumentacją programu. 

Łączenie program do Exchange

W zależności od potrzeb i wymagań można zainstalować program bezpośrednio na serwerze Exchange lub na innym serwerze, a nawet stacji roboczej*. Jedynym wymaganiem jest, aby komputer, na którym program jest zainstalowany, miał połączenie sieciowe z serwerem lub serwerami Microsoft Exchange, pomiędzy którymi synchronizowane są dane.

Szczegółowa instrukcja instalacji programu znajduje się w dokumentacji technicznej CodeTwo Exchange Sync.

* Przy zakupie licencji dla Small Business Server (SBS) program może być zainstalowany tylko na komputerze z zainstalowanym serwerem Exchange z pakietu SBS.